แบรนด์ >> พรีม-โม
พรีม-โม
ชื่อแบรนด์ : พรีม-โม
บริษัท : บริษัท พี.ซี. ฟาร์มาพลัส จำกัด
ที่อยู่ 64/5 หมู่ 1 วังเย็น แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 24190
เบอร์โทร : 081-4280134, 038- 589333
เบอร์โทรสาร : 038- 589222