แบรนด์ >> พริกแดง
พริกแดง
ชื่อแบรนด์ : พริกแดง
บริษัท : บริษัท โรงน้ำปลาตั้งไฮ้ลิ้ม จำกัด
ที่อยู่ 170/97 หมู่ 1 ท่ายาง เมืองชุมพร ชุมพร 86000
เบอร์โทร : 077-521500
เบอร์โทรสาร : 077-521404