แบรนด์ >> พรรณราย
พรรณราย
ชื่อแบรนด์ : พรรณราย
บริษัท : บริษัท คิง ทรอปิคอล ฟรีซ ดราย จำกัด
ที่อยู่ 19/12 ซอยกาญจนาภิเษก 0010 บางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรสาร : -