แบรนด์ >> ถ้วยทอง
ถ้วยทอง
ชื่อแบรนด์ : ถ้วยทอง
บริษัท : บริษัท ถ้วยทองโอสถ จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 28/9 หมู่ 4 บางแม่นาง บางใหญ่ นนทบุรี 11140
เบอร์โทร : 0-2191-8755 # 138
เบอร์โทรสาร : 0-2191-8756
แบรนด์ภายใต้บริษัท
คิดดี้ บาล์ม
กอท.ฮล. 12D3920030562
รับรองฮาลาลถึง 09/05/2020
คิดดี้ บาล์ม สีขาว
กอท.ฮล. 12D3920040563
รับรองฮาลาลถึง 09/05/2020
คิดดี้ บาล์ม สีเขียว
กอท.ฮล. 12D3920050564
รับรองฮาลาลถึง 09/05/2020
ไมโอครีม
กอท.ฮล. 12D3920060565
รับรองฮาลาลถึง 09/05/2020
ยาหม่อง
กอท.ฮล. 12D3920010557
รับรองฮาลาลถึง 09/05/2019
ยาหม่อง
กอท.ฮล. 12D3920010557
รับรองฮาลาลถึง 09/05/2020
ยาหม่องน้ำ
กอท.ฮล. 12D3920020557
รับรองฮาลาลถึง 09/05/2019
ยาหม่องน้ำ
กอท.ฮล. 12D3920020557
รับรองฮาลาลถึง 09/05/2020