แบรนด์ >> พราฟท์
พราฟท์
ชื่อแบรนด์ : พราฟท์
บริษัท : บริษัท ผลไม้กระป๋องประจวบ จำกัด
ที่อยู่ 5/29 ถนน ณ ระนอง คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทร : (662) 2499726-7, 2400512-3
เบอร์โทรสาร : (662) 2492844, 2400511
แบรนด์ภายใต้บริษัท
วุ้นมะพร้าวชิ้นเต๋าในน้ำเชื่อม
กอท.ฮล. 51B2170260356
รับรองฮาลาลถึง 20/03/2016
สับปะรดเต็มแว่นในน้ำ
กอท.ฮล. 51B2170051051
รับรองฮาลาลถึง 23/10/2019
สับปะรดชิ้นใหญ่ในน้ำ
กอท.ฮล. 51B2170091051
รับรองฮาลาลถึง 23/10/2019
สับปะรดลูกเต๋าในน้ำ
กอท.ฮล. 51B2170171051
รับรองฮาลาลถึง 23/10/2019
สับปะรดชิ้นคละในน้ำสับปะรด
กอท.ฮล. 51B2170181051
รับรองฮาลาลถึง 23/10/2019
สับปะรดชิ้นคละในน้ำเชื่อมใส
กอท.ฮล. 51B2170191051
รับรองฮาลาลถึง 23/10/2019
สับปะรดชิ้นคละในน้ำ
กอท.ฮล. 51B2170211051
รับรองฮาลาลถึง 23/10/2019
สับปะรดชิ้นคละในน้ำเชื่อมเข้มข้น
กอท.ฮล. 51B2170201051
รับรองฮาลาลถึง 23/10/2019
สับปะรดชิ้นย่อยในน้ำเชื่อมใส
กอท.ฮล. 51B2170231051
รับรองฮาลาลถึง 23/10/2019
สับปะรดชิ้นย่อยในน้ำ
กอท.ฮล. 51B2170251051
รับรองฮาลาลถึง 23/10/2019
สับปะรดชิ้นย่อยในน้ำเชื่อมเข้มข้น
กอท.ฮล. 51B2170241051
รับรองฮาลาลถึง 23/10/2019
วุ้นมะพร้าวชิ้นย่อยในน้ำเชื่อม
กอท.ฮล. 51B2170270356
รับรองฮาลาลถึง 20/03/2016
น้ำมังคุดปั่นแช่แข็งจากเนื้อมังคุด
กอท.ฮล. 91B2170310356
รับรองฮาลาลถึง 23/10/2019