แบรนด์ >> พ่อครัว
พ่อครัว
ชื่อแบรนด์ : พ่อครัว
บริษัท : บริษัท โรงสีธัญญรุ่งเรืองชัย (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ 388 หมู่ 8 ถนนมิตรภาพ บ้านโพธิ์ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30310
เบอร์โทร : 089-7218288 , 044-207777
เบอร์โทรสาร : 044-207937
ข้าวหอมมะลิผสม
กอท.ฮล. 55B1420050951
รับรองฮาลาลถึง 14/10/2019
ข้าวหอมมะลิผสม
กอท.ฮล. 55B1420050951
รับรองฮาลาลถึง 14/10/2020
ข้าวขาว
กอท.ฮล. 55B1420060951
รับรองฮาลาลถึง 14/10/2019
ข้าวขาว
กอท.ฮล. 55B1420060951
รับรองฮาลาลถึง 14/10/2020