แบรนด์ >> ธรรม
ธรรม
ชื่อแบรนด์ : ธรรม
บริษัท : บริษัท ฐิตินันท์ ฟู้ด จำกัด
ที่อยู่ 58 หมู่ 10 ถนนพระราม 2 บางโทรัด เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 0
เบอร์โทร : 034-885202
เบอร์โทรสาร : 034-885204
แบรนด์ภายใต้บริษัท
อะโวดาโด้เผสแอนด์บอดี้เนเจอรัลโซป ตรา YK Group
กอท.ฮล. 10G 3820010660
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
อะโวคาโด้เฟสแอนด์บอดี้เนเจอรัลโซป ตรา YK Group
กอท.ฮล. 10G 3820020660
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
อะโวคาโด้เฟสแอนด์บอดี้เนเจอรัลโซป ตรา YK Group
กอท.ฮล. 10G 3820030660
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
อะโวดาโด้เผสแอนด์บอดี้เนเจอรัลโซป ตรา YK Group
กอท.ฮล. 10G 3820010660
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
อะโวคาโด้เฟสแอนด์บอดี้เนเจอรัลโซป ตรา YK Group
กอท.ฮล. 10G 3820020660
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
-
กอท.ฮล. 99H3700010161
รับรองฮาลาลถึง 23/01/2020
อะโวคาโด้เฟสแอนด์บอดี้เนเจอรัลโซป ตรา YK Group
กอท.ฮล. 10G 3820030660
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
-
กอท.ฮล. 99H3700020161
รับรองฮาลาลถึง 23/01/2020
แป้งผสมปรุงอาหาร
กอท.ฮล. 771840010442
รับรองฮาลาลถึง 16/04/2021
อะโวดาโด้เผสแอนด์บอดี้เนเจอรัลโซป ตรา YK Group
กอท.ฮล. 10G3820010660
รับรองฮาลาลถึง 22/02/2019
อะโวคาโด้เฟสแอนด์บอดี้เนเจอรัลโซป ตรา YK Group
กอท.ฮล. 10G3820020660
รับรองฮาลาลถึง 22/02/2019
อะโวคาโด้เฟสแอนด์บอดี้เนเจอรัลโซป ตรา YK Group
กอท.ฮล. 10G3820030660
รับรองฮาลาลถึง 22/02/2019
น้ำรสองุ่นขาว 10% กลิ่นองุ่น ผสมวุ้นมะพร้าว
กอท.ฮล. 91C3070340261
รับรองฮาลาลถึง 31/08/2019
น้ำรสองุ่นขาว 10% กลิ่นส้ม ผสมวุ้นมะพร้าว
กอท.ฮล. 91C3070350261
รับรองฮาลาลถึง 31/08/2019
น้ำรสองุ่นขาว 10% กลิ่นสตอเบอร์รี่ ผสมวุ้นมะพร้าว
กอท.ฮล. 91C3070360261
รับรองฮาลาลถึง 31/08/2019
น้ำรสองุ่นขาว 10% กลิ่นลิ้นจี่ ผสมวุ้นมะพร้าว
กอท.ฮล. 91C3070370261
รับรองฮาลาลถึง 31/08/2019
น้ำรสองุ่นขาว 10% กลิ่นมิกซ์เบอร์รี่ ผสมวุ้นมะพร้าว
กอท.ฮล. 91C3070380261
รับรองฮาลาลถึง 31/08/2019
-
กอท.ฮล. 91J0550010262
รับรองฮาลาลถึง 25/02/2020
น้ำมะขามเปียกเข้มข้น  ตราช่อสะเดา
กอท.ฮล. 74E 4820011258
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
น้ำมันกฤษณา กลิ่นมะลิ  ตรา Samtonhom
กอท.ฮล. 12H 1400011260
รับรองฮาลาลถึง 10/12/2019
น้ำมันกฤษณา กลิ่นกล้วยไม้  ตรา Somtonhom
กอท.ฮล. 12H 1400021260
รับรองฮาลาลถึง 10/12/2019
-
กอท.ฮล. 101661960262
รับรองฮาลาลถึง 06/02/2021
มะม่วงอบแห้ง ตราเกรซแมงโก้
กอท.ฮล. 52I9820010262
รับรองฮาลาลถึง 31/01/2020
มะม่วงอบแห้ง 3 รส ตราเกรซแมงโก้
กอท.ฮล. 52I9820020262
รับรองฮาลาลถึง 31/01/2020
มะม่วงอบแห้งรสน้ำปลาหวาน ตราเกรซแมงโก้
กอท.ฮล. 52I9820030262
รับรองฮาลาลถึง 31/01/2020