-
ชื่อแบรนด์ : -
บริษัท : บริษัท พรีมา เบฟเวอเรจ จำกัด
ที่อยู่ 88 หมู่ 8 ละหาร บางบัวทอง นนทบุรี 11110
เบอร์โทร : 032-206-316-7
เบอร์โทรสาร : 032-206318
รับรองกระบวนการผลิตเครื่องดื่มผสมคาเฟอีน
กอท.ฮล. 91D1580760162
รับรองฮาลาลถึง 06/01/2020
รับรองกระบวนการผลิตเครื่องดื่มผสมคาเฟอีน
กอท.ฮล. 91D1580760162
รับรองฮาลาลถึง 06/01/2021
รับรองกระบวนการผลิตน้ำกะทิพร้อมดื่ม
กอท.ฮล. 91D1580740162
รับรองฮาลาลถึง 06/01/2020
รับรองกระบวนการผลิตน้ำกะทิพร้อมดื่ม
กอท.ฮล. 91D1580740162
รับรองฮาลาลถึง 06/01/2021
รับรองกระบวนการผลิตน้ำผลไม้
กอท.ฮล. 91D1580750162
รับรองฮาลาลถึง 06/01/2020
รับรองกระบวนการผลิตน้ำผลไม้
กอท.ฮล. 91D1580750162
รับรองฮาลาลถึง 06/01/2021
รับรองกระบวนการผลิตน้ำมะพร้าว
กอท.ฮล. 91D1580731059
รับรองฮาลาลถึง 06/01/2020
รับรองกระบวนการผลิตน้ำมะพร้าว
กอท.ฮล. 91D1580731059
รับรองฮาลาลถึง 06/01/2021
รับรองกระบวนการผลิตสับปะรดแช่แข็ง
กอท.ฮล. 91D1580770163
รับรองฮาลาลถึง 06/01/2021
รับรองกระบวนการผลิตมะพร้าวแช่แข็ง
กอท.ฮล. 91D1580780163
รับรองฮาลาลถึง 06/01/2021