แบรนด์ >> พรีมา แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
พรีมา แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
ชื่อแบรนด์ : พรีมา แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
บริษัท : บริษัท พรีมา แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ 55/5 หมู่ 7 ลำโพ บางบัวทอง นนทบุรี 11110
เบอร์โทร : 081-868-8515, 0-2886-3956 # 119
เบอร์โทรสาร : 0-2883-6868
แบรนด์ภายใต้บริษัท