แบรนด์ >> ธัญ
ธัญ
ชื่อแบรนด์ : ธัญ
บริษัท : บริษัท ธัญ - ออริซ่า จำกัด
ที่อยู่ 23/97 อาคารสรชัย ชั้น 22 ซอยสุขุมวิท 63 ถนนเอกชัย คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทร : 0-2312-1178-81 # 8618, 8619
เบอร์โทรสาร : 0-2312-1399
แบรนด์ภายใต้บริษัท
ธัญ ชิโสะ รีไวทัลไลซ์ซิ่ง ฟลูอิด
กอท.ฮล. 13D0250180259
รับรองฮาลาลถึง 05/02/2019
ธัญ รีไวทอลไรซ์ซิ่ง เฟซ มาสท์
กอท.ฮล. 13D0250210259
รับรองฮาลาลถึง 05/02/2020
ธัญ แฮร์ มาร์ส วิธ เซราไมด์ โปรตีน นาโน ชิโซะ เอ็กซ์แทร็ก
กอท.ฮล. 13D0250010257
รับรองฮาลาลถึง 05/02/2020
ธัญ ดีท็อกชิฟายอิ้ง เคลย์ มาสก์
กอท.ฮล. 13D0250170259
รับรองฮาลาลถึง 05/02/2019
ธัญ โอเรียลทอล เอสเซ้นท์ อะโรมาเทอราปี แชมพู เอ็กซ์ตร้า นูริชชิ่ง ฟอร์มูล่า
กอท.ฮล. 13D0250200259
รับรองฮาลาลถึง 05/02/2020
ธัญ โอเรียลทอล เอสเซ้นท์ ไรซ์ เกรน โซป บาร์
กอท.ฮล. 13D0250260261
รับรองฮาลาลถึง 05/02/2019
ธัญ อะโรมาติค วูด อะโรมาเธอราพี แชมพู เอ็กตร้า ชายน์ ฟอร์มูล่า
กอท.ฮล. 13D0250150259
รับรองฮาลาลถึง 05/02/2019
ธัญ ชิโสะ รีไวทัลไลซ์ซิ่ง ฟลูอิด
กอท.ฮล. 13D0250180259
รับรองฮาลาลถึง 05/02/2020
ธัญ ไฮเดรติ้ง อีมัลชั่น
กอท.ฮล. 13D0250250261
รับรองฮาลาลถึง 05/02/2019
ธัญ ไรซ์ บลาน เคลนซิ่ง ออยล์
กอท.ฮล. 13D0250140259
รับรองฮาลาลถึง 05/02/2019
ธัญ ดีท็อกชิฟายอิ้ง เคลย์ มาสก์
กอท.ฮล. 13D0250170259
รับรองฮาลาลถึง 05/02/2020
ธัญ อโรมาติก วู้ด ไรซ์ เกรน โซป บาร์
กอท.ฮล. 13D0250240261
รับรองฮาลาลถึง 05/02/2019
ธัญ โอเรียลทอล เอสเซ้นท์ ไรซ์ เกรน โซป บาร์
กอท.ฮล. 13D0250260261
รับรองฮาลาลถึง 05/02/2020
ธัญ อะโรมาติค วูด อะโรมาเธอราพี แชมพู เอ็กตร้า ชายน์ ฟอร์มูล่า
กอท.ฮล. 13D0250150259
รับรองฮาลาลถึง 05/02/2020
ธัญ ออยล์ ฟรี เฟเชียล ซันสกรีน เอสพีเอฟ 30 พีเอ+++
กอท.ฮล. 13D0250230261
รับรองฮาลาลถึง 05/02/2019
ธัญ ไรซ์ เอ็กซ์แทร็ก มอยส์เจอร์ไรซิ่ง ครีม
กอท.ฮล. 13D0250130259
รับรองฮาลาลถึง 05/02/2019
ธัญ ไฮเดรติ้ง อีมัลชั่น
กอท.ฮล. 13D0250250261
รับรองฮาลาลถึง 05/02/2020
ธัญ ไรซ์ บลาน เคลนซิ่ง ออยล์
กอท.ฮล. 13D0250140259
รับรองฮาลาลถึง 05/02/2020
ธัญ ไรซ์ เกรน โซป บาร์ วิธ ชาร์โคล แอนด์ ไรซ์ สครับ
กอท.ฮล. 13D0250220259
รับรองฮาลาลถึง 05/02/2019
ธัญ โอ๊ตมีล เฟส สครัป
กอท.ฮล. 13D0250090257
รับรองฮาลาลถึง 05/02/2019
ธัญ อโรมาติก วู้ด ไรซ์ เกรน โซป บาร์
กอท.ฮล. 13D0250240261
รับรองฮาลาลถึง 05/02/2020
ธัญ ไรซ์ เอ็กซ์แทร็ก มอยส์เจอร์ไรซิ่ง ครีม
กอท.ฮล. 13D0250130259
รับรองฮาลาลถึง 05/02/2020
ธัญ รีไวทอลไรซ์ซิ่ง เฟซ มาสท์
กอท.ฮล. 13D0250210259
รับรองฮาลาลถึง 05/02/2019
ธัญ แฮร์ มาร์ส วิธ เซราไมด์ โปรตีน นาโน ชิโซะ เอ็กซ์แทร็ก
กอท.ฮล. 13D0250010257
รับรองฮาลาลถึง 05/02/2019
ธัญ ออยล์ ฟรี เฟเชียล ซันสกรีน เอสพีเอฟ 30 พีเอ+++
กอท.ฮล. 13D0250230261
รับรองฮาลาลถึง 05/02/2020
ธัญ โอเรียลทอล เอสเซ้นท์ อะโรมาเทอราปี แชมพู เอ็กซ์ตร้า นูริชชิ่ง ฟอร์มูล่า
กอท.ฮล. 13D0250200259
รับรองฮาลาลถึง 05/02/2019
ธัญ ไรซ์ เกรน โซป บาร์ วิธ ชาร์โคล แอนด์ ไรซ์ สครับ
กอท.ฮล. 13D0250220259
รับรองฮาลาลถึง 05/02/2020
ธัญ โอ๊ตมีล เฟส สครัป
กอท.ฮล. 13D0250090257
รับรองฮาลาลถึง 05/02/2020