แบรนด์ >> สยามแม็คโคร
สยามแม็คโคร
ชื่อแบรนด์ : สยามแม็คโคร
บริษัท : บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขา 2
ที่อยู่ 34/54 หมู่ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ คลองเกลือ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
เบอร์โทร : 081-6562469
แบรนด์ภายใต้บริษัท
เนื้อไก่
กอท.ฮล. 20F0670010459
รับรองฮาลาลถึง 09/04/2020
เนื้อไก่
กอท.ฮล. 20F0670010459
รับรองฮาลาลถึง 09/04/2021
เนื้อวัว
กอท.ฮล. 30F0670020459
รับรองฮาลาลถึง 08/04/2019
เนื้อเป็ด
กอท.ฮล. 25F0670030459
รับรองฮาลาลถึง 08/04/2019
เนื้อเป็ด
กอท.ฮล. 25F0670030459
รับรองฮาลาลถึง 09/04/2020
เนื้อเป็ด
กอท.ฮล. 25F0670030459
รับรองฮาลาลถึง 09/04/2021
เนื้อโค
กอท.ฮล. 30F0670040462
รับรองฮาลาลถึง 08/04/2019
เนื้อโค
กอท.ฮล. 30F0670040462
รับรองฮาลาลถึง 09/04/2020
เนื้อโค
กอท.ฮล. 30F0670040462
รับรองฮาลาลถึง 09/04/2021