แบรนด์ >> มากิชิ
มากิชิ
ชื่อแบรนด์ : มากิชิ
บริษัท : มากิชิ
ที่อยู่ 2-6 ถนนสันติสุข สะเตง เมืองยะลา ยะลา 95000
เบอร์โทร : 060-2955929
แบรนด์ภายใต้บริษัท
ครัวฮาลาล
กอท.ฮล. 100F7290011259
รับรองฮาลาลถึง 11/01/2019
ครัวฮาลาล
กอท.ฮล. 100F7290011259
รับรองฮาลาลถึง 26/11/2019
ครัวฮาลาล
กอท.ฮล. 100F7290011259
รับรองฮาลาลถึง 26/11/2020
ครัวฮาลาล
กอท.ฮล. 100F7290011259
รับรองฮาลาลถึง 26/11/2021