แบรนด์ >> วนิดา
วนิดา
ชื่อแบรนด์ : วนิดา
บริษัท : บริษัท แมงโก้แลนด์ จำกัด
ที่อยู่ 6/2 หมู่ 1 ถนนเทศบาล 49 พะตง หาดใหญ่ สงขลา 90230
เบอร์โทร : 086 - 6961659
แบรนด์ภายใต้บริษัท
มะม่วงเบาแช่อิ่ม
กอท.ฮล. 52F5980011159
รับรองฮาลาลถึง 22/01/2020
มะม่วงเบาแช่อิ่ม
กอท.ฮล. 52F5980011159
รับรองฮาลาลถึง 06/07/2021
มะม่วงเบาลอยแก้ว
กอท.ฮล. 52F5980060763
รับรองฮาลาลถึง 06/07/2021
มะม่วงเบาอบแห้ง
กอท.ฮล. 52F5980020162
รับรองฮาลาลถึง 22/01/2020
มะม่วงเบาอบแห้ง
กอท.ฮล. 52F5980020162
รับรองฮาลาลถึง 06/07/2021
มะม่วงเบาอบแห้งพริกเกลือ
กอท.ฮล. 52F5980030162
รับรองฮาลาลถึง 22/01/2020
มะม่วงเบาอบแห้งพริกเกลือ
กอท.ฮล. 52F5980030162
รับรองฮาลาลถึง 06/07/2021
กะปิหวาน
กอท.ฮล. 71F5980040162
รับรองฮาลาลถึง 22/01/2020
กะปิหวาน
กอท.ฮล. 71F5980040162
รับรองฮาลาลถึง 06/07/2021
น้ำปลาหวาน
กอท.ฮล. 78F5980050162
รับรองฮาลาลถึง 22/01/2020
น้ำปลาหวาน
กอท.ฮล. 78F5980050162
รับรองฮาลาลถึง 06/07/2021