แบรนด์ >> ณ เมืองบี่
ณ  เมืองบี่
ชื่อแบรนด์ : ณ เมืองบี่
บริษัท : ร้าน ณ เมืองบี่
ที่อยู่ 92/18 ถนนหลวงพ่อ ปากน้ำ เมืองกระบี่ กระบี่ 81000
เบอร์โทร : 099 - 2569559
แบรนด์ภายใต้บริษัท
ครัวฮาลาล
กอท.ฮล. 100F4160010959
รับรองฮาลาลถึง 01/12/2020
ครัวฮาลาล
กอท.ฮล. 100F4160010959
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015