แบรนด์ >> เขาพับผ้า
เขาพับผ้า
ชื่อแบรนด์ : เขาพับผ้า
บริษัท : ร้านอาหารเขาพับผ้า
ที่อยู่ 89 หมู่ที่ 7 ถนนตรัง-พัทลุง ช่อง นาโยง ตรัง 92170
เบอร์โทร : 093 - 2623665
แบรนด์ภายใต้บริษัท
ครัวฮาลาล
กอท.ฮล. 100F2610010759
รับรองฮาลาลถึง 31/07/2020
ขนมเค้ก
กอท.ฮล. 83F2610010862
รับรองฮาลาลถึง 31/07/2020
ขนมจีบ
กอท.ฮล. 43F2610020862
รับรองฮาลาลถึง 31/07/2020