แบรนด์ >> GIVAUDAN
GIVAUDAN
ชื่อแบรนด์ : GIVAUDAN
บริษัท : บริษัท จีวอฎัน (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ 719 อาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนพระราม 9 บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เบอร์โทร : 0-2716-4900
เบอร์โทรสาร : 0-2716-4903
แชร์หน้านี้ :
แบรนด์ภายใต้บริษัท
Cereal Flavour L-274739 - GIVAUDAN / Singapore
กอท.ฮล. 9999117350161
รับรองฮาลาลถึง 29/01/2019
FBT 981115 SQUID
กอท.ฮล. 75I8420141161
รับรองฮาลาลถึง 28/11/2019
Lemon Soda Flavour L-192239 - GIVAUDAN / Singapore
กอท.ฮล. 9999117270161
รับรองฮาลาลถึง 29/01/2019
CURRY LEAF MARINADE Y-221113
กอท.ฮล. 75I8420061161
รับรองฮาลาลถึง 28/11/2019
Beef (rare) Flavour P-333731 - GIVAUDAN / Singapore
กอท.ฮล. 9999117430161
รับรองฮาลาลถึง 29/01/2019
Coconut (Roasted) Flavour L-334991 - GIVAUDAN / Singapore
กอท.ฮล. 9999117680161
รับรองฮาลาลถึง 29/01/2019
Pandan Flavour L-304994 - GIVAUDAN / Singapore
กอท.ฮล. 9999117590161
รับรองฮาลาลถึง 29/01/2019
Chocolate caramel L-181022 - GIVAUDAN / Singapore
กอท.ฮล. 9999117020161
รับรองฮาลาลถึง 29/01/2019
Squid Grilled Flavour L-026267 - GIVAUDAN / Singapore
กอท.ฮล. 9999117510161
รับรองฮาลาลถึง 29/01/2019
Beef flavour P-191970 - GIVAUDAN / Australia
กอท.ฮล. 9999117180161
รับรองฮาลาลถึง 29/01/2019
Coconut (Roasted) Flavour L-165493 - GIVAUDAN / Singapore
กอท.ฮล. 9999117670161
รับรองฮาลาลถึง 29/01/2019
LAKSA SEASONING VV-238-891-0
กอท.ฮล. 75I8420221161
รับรองฮาลาลถึง 28/11/2019
EUCAMENT Flavour 97552-33 - GIVAUDAN / Singapore
กอท.ฮล. 9999117100161
รับรองฮาลาลถึง 29/01/2019
Malt Flavour L-067451 - GIVAUDAN / Singapore
กอท.ฮล. 9999117260161
รับรองฮาลาลถึง 29/01/2019
WOK SEASONING 424-00466-50
กอท.ฮล. 75I8420031161
รับรองฮาลาลถึง 28/11/2019
Green Tea Flavour S-086232 - GIVAUDAN / Cimanggis
กอท.ฮล. 9999117420161
รับรองฮาลาลถึง 29/01/2019
SOUR CREAM & ONION SEASONING P-230668
กอท.ฮล. 75I8420211161
รับรองฮาลาลถึง 28/11/2019
Coffee Espresso Flavour L-167872 - GIVAUDAN / Singapore
กอท.ฮล. 9999117340161
รับรองฮาลาลถึง 29/01/2019
FBT 922317 TOMATO 20627
กอท.ฮล. 75I8420131161
รับรองฮาลาลถึง 28/11/2019
TEA THAI BLACK FLAVOUR L-052408 - GIVAUDAN / Singapore
กอท.ฮล. 9999117010161
รับรองฮาลาลถึง 29/01/2019
Genmai Flavour L-118961 - GIVAUDAN / Singapore
กอท.ฮล. 9999117500161
รับรองฮาลาลถึง 29/01/2019
Chicken Flavour K-164312 - GIVAUDAN / Australia
กอท.ฮล. 9999117170161
รับรองฮาลาลถึง 29/01/2019
Blackcurrant Flavour ST4017/01 - GIVAUDAN / Singapore
กอท.ฮล. 9999117660161
รับรองฮาลาลถึง 29/01/2019
Nori Flavour TH-7022-3 - GIVAUDAN / Indonesia
กอท.ฮล. 9999117090161
รับรองฮาลาลถึง 29/01/2019
Pearade Flavour L-330592 - GIVAUDAN / Singapore
กอท.ฮล. 9999117580161
รับรองฮาลาลถึง 29/01/2019
Fermented Rice Flavour L-137248 - GIVAUDAN / Singapore
กอท.ฮล. 9999117250161
รับรองฮาลาลถึง 29/01/2019
TRUFFLE SEASONING Y-165460
กอท.ฮล. 75I8420051161
รับรองฮาลาลถึง 28/11/2019
Matcha Flavour L-157296 - GIVAUDAN / Singapore
กอท.ฮล. 9999117410161
รับรองฮาลาลถึง 29/01/2019
CREAMY PEPPER MARINADE P-236587
กอท.ฮล. 75I8420201161
รับรองฮาลาลถึง 28/11/2019
HVP Flavour K-316866 - GIVAUDAN / Indonesia
กอท.ฮล. 9999117330161
รับรองฮาลาลถึง 29/01/2019
HOT HARISSA GLAZE
กอท.ฮล. 75I8420121161
รับรองฮาลาลถึง 28/11/2019
Meat P-Rib Flavour 424-00453-01 - GIVAUDAN / Singapore
กอท.ฮล. 9999117000161
รับรองฮาลาลถึง 29/01/2019
Cream Flavor P-186066 - GIVAUDAN / USA
กอท.ฮล. 9999117490161
รับรองฮาลาลถึง 29/01/2019
Honey flavour L-131270 - GIVAUDAN / Singapore
กอท.ฮล. 9999117160161
รับรองฮาลาลถึง 29/01/2019
Mixed Berry Flavour 429-00316-20 - GIVAUDAN / Singapore
กอท.ฮล. 9999117650161
รับรองฮาลาลถึง 29/01/2019
Thai milk tea Flavour L-184004 - GIVAUDAN / Singapore
กอท.ฮล. 9999117080161
รับรองฮาลาลถึง 29/01/2019
Pearade Flavour L-330591 - GIVAUDAN / Singapore
กอท.ฮล. 9999117570161
รับรองฮาลาลถึง 29/01/2019
Fermented Rice Flavour L-206071 - GIVAUDAN / Indonesia
กอท.ฮล. 9999117240161
รับรองฮาลาลถึง 29/01/2019
CEREAL FRAGRANCE SEASONING Y-148365
กอท.ฮล. 75I8420041161
รับรองฮาลาลถึง 28/11/2019
Chicken Flavour 610044A - GIVAUDAN / Australia
กอท.ฮล. 9999117400161
รับรองฮาลาลถึง 29/01/2019
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: