แบรนด์ >> ฟลาวเวอร์ฟูด
ฟลาวเวอร์ฟูด
ชื่อแบรนด์ : ฟลาวเวอร์ฟูด
บริษัท : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟลาวเวอร์ฟูด
ที่อยู่ 523 ซอยรามอินทรา 5 ถนนรามอินทรา ท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
เบอร์โทร : 0-2970-8103 ext.101
เบอร์โทรสาร : -
ถั่วลิสงอบ
กอท.ฮล. 868880060546
รับรองฮาลาลถึง 04/05/2020
ถั่วลิสงอบ
กอท.ฮล. 868880060546
รับรองฮาลาลถึง 04/05/2021
กล้วยตาก
กอท.ฮล. 528880110546
รับรองฮาลาลถึง 04/05/2020
กล้วยตาก
กอท.ฮล. 528880110546
รับรองฮาลาลถึง 04/05/2021
ข้าวโภชนา
กอท.ฮล. 108880170546
รับรองฮาลาลถึง 04/05/2020
ข้าวโภชนา
กอท.ฮล. 108880170546
รับรองฮาลาลถึง 04/05/2021
งาขาวอบ
กอท.ฮล. 868880660551
รับรองฮาลาลถึง 04/05/2020
งาขาวอบ
กอท.ฮล. 868880660551
รับรองฮาลาลถึง 04/05/2021
งาดำอบ
กอท.ฮล. 868880670551
รับรองฮาลาลถึง 04/05/2020
งาดำอบ
กอท.ฮล. 868880670551
รับรองฮาลาลถึง 04/05/2021
อัลมอนด์อบ
กอท.ฮล. 868880870754
รับรองฮาลาลถึง 04/05/2020
อัลมอนด์อบ
กอท.ฮล. 868880870754
รับรองฮาลาลถึง 04/05/2021
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: