แบรนด์ >> หนองโพ
หนองโพ
ชื่อแบรนด์ : หนองโพ
บริษัท : สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)
ที่อยู่ 119 หมู่ 3 ถนนเพชรเกษมสายใหม่ หนองโพ โพธาราม ราชบุรี 70120
เบอร์โทร : 032-389234
เบอร์โทรสาร : 032-389089
ไอศกรีมนมผสมน้ำบลูฮาวาย
กอท.ฮล. 604820830859
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
น้ำนมโค
กอท.ฮล. 604820860860
รับรองฮาลาลถึง 20/08/2020
ไอกรีมนมผสมโยเกิร์ต
กอท.ฮล. 654820930862
รับรองฮาลาลถึง 20/08/2020
ไอศกรีมนมผสมลิ้นจี้
กอท.ฮล. 654820940862
รับรองฮาลาลถึง 20/08/2020
ไอศกรีมนมผสมมะนาว
กอท.ฮล. 654820950862
รับรองฮาลาลถึง 20/08/2020
ไอศกรีมนมผสมมะพร้าว
กอท.ฮล. 654820960862
รับรองฮาลาลถึง 20/08/2020
น้ำนมโคยูเอชที
กอท.ฮล. 604820030944
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
น้ำนมโคยูเอชที
กอท.ฮล. 604820030944
รับรองฮาลาลถึง 20/08/2020
นมปรุงแต่ง ยูเอชที  รสหวาน
กอท.ฮล. 604820040944
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
นมปรุงแต่ง ยูเอชที  รสหวาน
กอท.ฮล. 604820040944
รับรองฮาลาลถึง 20/08/2020
นมปรุงแต่ง ยูเอชที  รสช็อกโกแลต
กอท.ฮล. 604820050944
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
นมปรุงแต่ง ยูเอชที  รสช็อกโกแลต
กอท.ฮล. 604820050944
รับรองฮาลาลถึง 20/08/2020
นมโคพาสเจอร์ไรส์
กอท.ฮล. 604820090944
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
นมโคพาสเจอร์ไรส์
กอท.ฮล. 604820090944
รับรองฮาลาลถึง 20/08/2020
นมปรุงแต่ง  รสหวาน พาสเจอร์ไรส์
กอท.ฮล. 604820100944
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
นมปรุงแต่ง  รสหวาน พาสเจอร์ไรส์
กอท.ฮล. 604820100944
รับรองฮาลาลถึง 20/08/2020
นมปรุงแต่ง  รสช็อกโกแลต  พาสเจอร์ไรส์
กอท.ฮล. 604820110944
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
นมปรุงแต่ง  รสช็อกโกแลต  พาสเจอร์ไรส์
กอท.ฮล. 604820110944
รับรองฮาลาลถึง 20/08/2020
โยเกิร์ตผสมวุ้นมะพร้าว
กอท.ฮล. 604820230944
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
โยเกิร์ตผสมวุ้นมะพร้าว
กอท.ฮล. 604820230944
รับรองฮาลาลถึง 20/08/2020
โยเกิร์ตผสมสับปะรด
กอท.ฮล. 604820240944
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
โยเกิร์ตผสมสับปะรด
กอท.ฮล. 604820240944
รับรองฮาลาลถึง 20/08/2020
โยเกิร์ตรสธรรมชาติ
กอท.ฮล. 604820311045
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
โยเกิร์ตรสธรรมชาติ
กอท.ฮล. 604820311045
รับรองฮาลาลถึง 20/08/2020
โยเกิร์ตผสมสตรอเบอร์รี่
กอท.ฮล. 604820361046
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
โยเกิร์ตผสมสตรอเบอร์รี่
กอท.ฮล. 604820361046
รับรองฮาลาลถึง 20/08/2020
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: