แบรนด์ >> มิตรผล
มิตรผล
ชื่อแบรนด์ : มิตรผล
บริษัท : บจก. รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม (สาขามิตรภูเวียง)
ที่อยู่ 2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้นที่ 3 ถนนสุขุมวิท ซอย 2 คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทร : 0-2656-8488
เบอร์โทรสาร : 0-2656-8486
แบรนด์ภายใต้บริษัท
ชื่อแบรนด์ Aro
น้ำตาลทรายขาว ตราMITRPHOL
กอท.ฮล. 744810010944
รับรองฮาลาลถึง 13/03/2019
น้ำตาลทรายขาว ตราMITRPHOL
กอท.ฮล. 744810010944
รับรองฮาลาลถึง 13/03/2019
น้ำตาลทรายขาว ตราMITRPHOL
กอท.ฮล. 744810010944
รับรองฮาลาลถึง 13/03/2021
น้ำตาลทรายดิบ ตราMITRPHOL
กอท.ฮล. 744810020944
รับรองฮาลาลถึง 13/03/2019
น้ำตาลทรายดิบ ตราMITRPHOL
กอท.ฮล. 744810020944
รับรองฮาลาลถึง 13/03/2019
น้ำตาลทรายดิบ ตราMITRPHOL
กอท.ฮล. 744810020944
รับรองฮาลาลถึง 13/03/2021
น้ำตาลทรายดิบคุณภาพสูง ตราMITRPHOL
กอท.ฮล. 744810070650
รับรองฮาลาลถึง 13/03/2019
น้ำตาลทรายดิบคุณภาพสูง ตราMITRPHOL
กอท.ฮล. 744810070650
รับรองฮาลาลถึง 13/03/2019
น้ำตาลทรายดิบคุณภาพสูง ตราMITRPHOL
กอท.ฮล. 744810070650
รับรองฮาลาลถึง 13/03/2021
น้ำตาลทรายแดง ตราAro
กอท.ฮล. 744810080652
รับรองฮาลาลถึง 13/03/2019
น้ำตาลทรายแดง ตราAro
กอท.ฮล. 744810080652
รับรองฮาลาลถึง 13/03/2019
น้ำตาลทรายแดง ตราAro
กอท.ฮล. 744810080652
รับรองฮาลาลถึง 13/03/2021
น้ำตาลทรายแดง ตรา Tesco
กอท.ฮล. 744810090652
รับรองฮาลาลถึง 13/03/2019
น้ำตาลทรายแดง ตรา Tesco
กอท.ฮล. 744810090652
รับรองฮาลาลถึง 13/03/2019
น้ำตาลทรายแดง ตรา Tesco
กอท.ฮล. 744810090652
รับรองฮาลาลถึง 13/03/2021
น้ำตาลทรายแดงชนิดพิเศษ ตราMITRPHOL
กอท.ฮล. 744810100454
รับรองฮาลาลถึง 13/03/2019
น้ำตาลทรายแดงชนิดพิเศษ ตราMITRPHOL
กอท.ฮล. 744810100454
รับรองฮาลาลถึง 13/03/2019
น้ำตาลทรายแดงชนิดพิเศษ ตราMITRPHOL
กอท.ฮล. 744810100454
รับรองฮาลาลถึง 13/03/2021
น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ตราMITRPHOL
กอท.ฮล. 744810131056
รับรองฮาลาลถึง 13/03/2019
น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ตราMITRPHOL
กอท.ฮล. 744810131056
รับรองฮาลาลถึง 13/03/2019
น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ตราMITRPHOL
กอท.ฮล. 744810131056
รับรองฮาลาลถึง 13/03/2021
น้ำตาลทรายขาวบริสุทธ์พิเศษ ตราMITRPHOL
กอท.ฮล. 744810141056
รับรองฮาลาลถึง 13/03/2019
น้ำตาลทรายขาวบริสุทธ์พิเศษ ตราMITRPHOL
กอท.ฮล. 744810141056
รับรองฮาลาลถึง 13/03/2019
น้ำตาลทรายขาวบริสุทธ์พิเศษ ตราMITRPHOL
กอท.ฮล. 744810141056
รับรองฮาลาลถึง 13/03/2021
โมลาส  ตราMITRPHOL
กอท.ฮล. 744810151058
รับรองฮาลาลถึง 13/03/2019
โมลาส  ตราMITRPHOL
กอท.ฮล. 744810151058
รับรองฮาลาลถึง 13/03/2019
โมลาส  ตราMITRPHOL
กอท.ฮล. 744810151058
รับรองฮาลาลถึง 13/03/2021
น้ำตาลทรายแดง
กอท.ฮล. 744810030944
รับรองฮาลาลถึง 13/03/2019
น้ำตาลทรายแดง
กอท.ฮล. 744810030944
รับรองฮาลาลถึง 13/03/2019
น้ำตาลทรายแดง
กอท.ฮล. 744810030944
รับรองฮาลาลถึง 13/03/2021
น้ำตาลอ้อยธรรมชาติ
กอท.ฮล. 744810120355
รับรองฮาลาลถึง 13/03/2019
น้ำตาลอ้อยธรรมชาติ
กอท.ฮล. 744810120355
รับรองฮาลาลถึง 13/03/2019
น้ำตาลอ้อยธรรมชาติ
กอท.ฮล. 744810120355
รับรองฮาลาลถึง 13/03/2021
น้ำตาลทรายแดงสำหรับเบเกอรี ตรา MITRPHOL
กอท.ฮล. 744810160360
รับรองฮาลาลถึง 13/03/2019
น้ำตาลทรายแดงสำหรับเบเกอรี ตรา MITRPHOL
กอท.ฮล. 744810160360
รับรองฮาลาลถึง 13/03/2019
น้ำตาลทรายแดงสำหรับเบเกอรี ตรา MITRPHOL
กอท.ฮล. 744810160360
รับรองฮาลาลถึง 13/03/2021