แบรนด์ >> พันท้ายนรสิงห์
พันท้ายนรสิงห์
ชื่อแบรนด์ : พันท้ายนรสิงห์
บริษัท : บริษัท อุตสาหกรรมพันท้ายนรสิงห์สินค้าพื้นเมือง จำกัด
ที่อยู่ 99 หมู่ 2 กาหลง เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
แบรนด์ภายใต้บริษัท
ซอสพริกศรีราชา
กอท.ฮล. 704491470850
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
น้ำจิ้มไก่สับปะรด
กอท.ฮล. 784492200559
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
ซอสพริกหวาน
กอท.ฮล. 734491060148
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
ซอสฮอยซิน
กอท.ฮล. 734492120559
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
น้ำพริกเผาต้มยำ
กอท.ฮล. 764490160844
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
ซอสผัดไทย
กอท.ฮล. 734492040559
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
ซอสพริกศรีราชา
กอท.ฮล. 704492150559
รับรองฮาลาลถึง 01/08/2020
น้ำจิ้มไก่
กอท.ฮล. 784491951056
รับรองฮาลาลถึง 01/08/2020
ซอสผัดไทย
กอท.ฮล. 734491560850
รับรองฮาลาลถึง 01/08/2020
เต้าเจี้ยว
กอท.ฮล. 734491630850
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
ซอสพริกไทยดำ
กอท.ฮล. 734491760851
รับรองฮาลาลถึง 01/08/2020
น้ำพริกแกงกะหรี่
กอท.ฮล. 764491090348
รับรองฮาลาลถึง 01/08/2020
น้ำจิ้มไก่
กอท.ฮล. 784492020858
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
มันปูเสวย
กอท.ฮล. 534490400844
รับรองฮาลาลถึง 01/08/2020
ซอสพริกเผ็ดมาก
กอท.ฮล. 704491440850
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
น้ำจิ้มไก่ตะไคร้
กอท.ฮล. 784492190559
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
ซอสหอยนางรม
กอท.ฮล. 734491040846
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
น้ำมันน้ำพริกเผา
กอท.ฮล. 764492110559
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
ซอสมะม่วงชัทนีย์
กอท.ฮล. 764492140559
รับรองฮาลาลถึง 01/08/2020
น้ำจิ้มอาหารทะเล
กอท.ฮล. 784491520850
รับรองฮาลาลถึง 01/08/2020
ซีอิ๊วหวาน
กอท.ฮล. 734491620850
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
เต้าเจี้ยว
กอท.ฮล. 734491630850
รับรองฮาลาลถึง 01/08/2020
น้ำจิ้มไก่
กอท.ฮล. 784492020858
รับรองฮาลาลถึง 01/08/2020
มันกุ้งเสวย
กอท.ฮล. 534490390844
รับรองฮาลาลถึง 01/08/2020
น้ำพริกเผาต้มยำ
กอท.ฮล. 764492100559
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
น้ำจิ้มบ๊วยเจี่ย
กอท.ฮล. 784490070844
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
น้ำจิ้มบ๊วยเจี่ย
กอท.ฮล. 784490070844
รับรองฮาลาลถึง 01/08/2020
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: