แบรนด์ >> พันท้ายนรสิงห์
พันท้ายนรสิงห์
ชื่อแบรนด์ : พันท้ายนรสิงห์
บริษัท : บริษัท อุตสาหกรรมพันท้ายนรสิงห์สินค้าพื้นเมือง จำกัด
ที่อยู่ 99 หมู่ 2 กาหลง เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
เบอร์โทร : 0-3481-4000
เบอร์โทรสาร : 0-3481-4028
แบรนด์ภายใต้บริษัท
น้ำพริกเผาต้มยำ
กอท.ฮล. 764492100559
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
น้ำพริกเผาต้มยำ
กอท.ฮล. 764492100559
รับรองฮาลาลถึง 01/08/2020
น้ำมันน้ำพริกเผา
กอท.ฮล. 764492110559
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
น้ำมันน้ำพริกเผา
กอท.ฮล. 764492110559
รับรองฮาลาลถึง 01/08/2020
ซอสฮอยซิน
กอท.ฮล. 734492120559
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
ซอสฮอยซิน
กอท.ฮล. 734492120559
รับรองฮาลาลถึง 01/08/2020
ซอสมะม่วงชัทนีย์
กอท.ฮล. 764492140559
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
ซอสมะม่วงชัทนีย์
กอท.ฮล. 764492140559
รับรองฮาลาลถึง 01/08/2020
ซอสพริกศรีราชา
กอท.ฮล. 704492150559
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
ซอสพริกศรีราชา
กอท.ฮล. 704492150559
รับรองฮาลาลถึง 01/08/2020
ซอสพริกศรีราชา
กอท.ฮล. 704492160559
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
ซอสพริกศรีราชา
กอท.ฮล. 704492160559
รับรองฮาลาลถึง 01/08/2020
ซอสผัดก๋วยเตี๋ยว
กอท.ฮล. 734492180559
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
ซอสผัดก๋วยเตี๋ยว
กอท.ฮล. 734492180559
รับรองฮาลาลถึง 01/08/2020
น้ำจิ้มไก่ตะไคร้
กอท.ฮล. 784492190559
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
น้ำจิ้มไก่ตะไคร้
กอท.ฮล. 784492190559
รับรองฮาลาลถึง 01/08/2020
น้ำจิ้มไก่สับปะรด
กอท.ฮล. 784492200559
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
น้ำจิ้มไก่สับปะรด
กอท.ฮล. 784492200559
รับรองฮาลาลถึง 01/08/2020
น้ำพริกเผาต้มยำ
กอท.ฮล. 764490160844
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
น้ำพริกเผาต้มยำ
กอท.ฮล. 764490160844
รับรองฮาลาลถึง 01/08/2020
มันกุ้งเสวย
กอท.ฮล. 534490390844
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
มันกุ้งเสวย
กอท.ฮล. 534490390844
รับรองฮาลาลถึง 01/08/2020
มันปูเสวย
กอท.ฮล. 534490400844
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
มันปูเสวย
กอท.ฮล. 534490400844
รับรองฮาลาลถึง 01/08/2020
กระเทียมดอง
กอท.ฮล. 534490720844
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
กระเทียมดอง
กอท.ฮล. 534490720844
รับรองฮาลาลถึง 01/08/2020
กะปิขาวพิเศษ
กอท.ฮล. 534490760844
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
กะปิขาวพิเศษ
กอท.ฮล. 534490760844
รับรองฮาลาลถึง 01/08/2020
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: