แบรนด์ >> ซินเซียร์
ซินเซียร์
ชื่อแบรนด์ : ซินเซียร์
บริษัท : บริษัท เอเซียติค อุตสาหกรรมเกษตร จำกัด
ที่อยู่ 1526-1540 ซอยพัฒนาการ 48 ถนนพัฒนาการ พัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์โทร : 034722044
เบอร์โทรสาร : 034722042
เนื้อมะพร้าวอบแห้ง
กอท.ฮล. 524401160960
รับรองฮาลาลถึง 10/09/2021
แป้งมะพร้าว
กอท.ฮล. 774401170960
รับรองฮาลาลถึง 10/09/2021
กะทิพาสเจอร์ไรซ์
กอท.ฮล. 534401180960
รับรองฮาลาลถึง 10/09/2021
กะทิสำเร็จรูป ตรา Oriental Chef
กอท.ฮล. 534401200960
รับรองฮาลาลถึง 10/09/2021
กะทิสำเร็จรูป
กอท.ฮล. 534400010744
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
น้ำมะพร้าวพร้อมดื่ม
กอท.ฮล. 914400020744
รับรองฮาลาลถึง 10/09/2021
น้ำมะพร้าวพร้อมดื่ม
กอท.ฮล. 534400170746
รับรองฮาลาลถึง 10/09/2021
กะทิข้นหวาน
กอท.ฮล. 534400190746
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: