แบรนด์ >> ร้านนาวาซีฟู้ด
ร้านนาวาซีฟู้ด
ชื่อแบรนด์ : ร้านนาวาซีฟู้ด
บริษัท : ร้านนาวาซีฟู้ด
ที่อยู่ 229 หมู่ 2 ปากน้ำ ละงู สตูล 91110
เบอร์โทร : 084-6317484
แบรนด์ภายใต้บริษัท
ครัวฮาลาล
กอท.ฮล. 100D3710010657
รับรองฮาลาลถึง 01/02/2020
ครัวฮาลาล
กอท.ฮล. 100D3710010657
รับรองฮาลาลถึง 31/01/2021