แบรนด์ >> ปุ้มปุ้ย
ปุ้มปุ้ย
ชื่อแบรนด์ : ปุ้มปุ้ย
บริษัท : บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ 88/9 หมู่ 4 นาท่ามเหนือ เมืองตรัง ตรัง 92190
เบอร์โทร : 0-7527-6088-87 ต่อ 170, 190
เบอร์โทรสาร : 0-7527-6098-99
น้ำยาขนมจีนปักษ์ใต้
กอท.ฮล. 754011950454
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
น้ำยาขนมจีนปักษ์ใต้
กอท.ฮล. 754011950454
รับรองฮาลาลถึง 30/06/2020
น้ำยาขนมจีน
กอท.ฮล. 754011960454
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
น้ำยาขนมจีน
กอท.ฮล. 754011960454
รับรองฮาลาลถึง 30/06/2020
ไก่ผัดหวาน
กอท.ฮล. 274011970454
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
ไก่ผัดหวาน
กอท.ฮล. 274011970454
รับรองฮาลาลถึง 30/06/2020
ปลาแมคเคอเรลทอดตะไคร้
กอท.ฮล. 434012141055
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
ปลาแมคเคอเรลทอดตะไคร้
กอท.ฮล. 434012141055
รับรองฮาลาลถึง 30/06/2020
คั่วกลิ้งปลาแมคเคอเรล
กอท.ฮล. 434012151055
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
คั่วกลิ้งปลาแมคเคอเรล
กอท.ฮล. 434012151055
รับรองฮาลาลถึง 30/06/2020
ปลาแมคเคอเรลคั่วพริกแกง
กอท.ฮล. 434012211055
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
ปลาแมคเคอเรลคั่วพริกแกง
กอท.ฮล. 434012211055
รับรองฮาลาลถึง 30/06/2020
ปลาดุกอุยทอดรสเผ็ด
กอท.ฮล. 434012231055
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
ปลาดุกอุยทอดรสเผ็ด
กอท.ฮล. 434012231055
รับรองฮาลาลถึง 30/06/2020
หอยแครงปรุงรส
กอท.ฮล. 434012241055
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
หอยแครงปรุงรส
กอท.ฮล. 434012241055
รับรองฮาลาลถึง 30/06/2020
ผัดเผ็ดปลาแมคเคอเรลทอด
กอท.ฮล. 434012261055
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
ผัดเผ็ดปลาแมคเคอเรลทอด
กอท.ฮล. 434012261055
รับรองฮาลาลถึง 30/06/2020
แกงคั่วพริกไก่
กอท.ฮล. 764012780957
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
แกงคั่วพริกไก่
กอท.ฮล. 764012780957
รับรองฮาลาลถึง 30/06/2020
ฉู่ฉี่ปลาแมคเคอเรลทอด
กอท.ฮล. 434012271055
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
ฉู่ฉี่ปลาแมคเคอเรลทอด
กอท.ฮล. 434012271055
รับรองฮาลาลถึง 30/06/2020
ปลาแมคเคอเรลทอดเกลือ
กอท.ฮล. 434012311055
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
ปลาแมคเคอเรลทอดเกลือ
กอท.ฮล. 434012311055
รับรองฮาลาลถึง 30/06/2020
ห่อหมกปลาแมคเคอเรล
กอท.ฮล. 434012321055
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
ห่อหมกปลาแมคเคอเรล
กอท.ฮล. 434012321055
รับรองฮาลาลถึง 30/06/2020
แจ่วบอง
กอท.ฮล. 764012870957
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
แจ่วบอง
กอท.ฮล. 764012870957
รับรองฮาลาลถึง 30/06/2020
น้ำพริกอ่องไก่
กอท.ฮล. 764012880957
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
น้ำพริกอ่องไก่
กอท.ฮล. 764012880957
รับรองฮาลาลถึง 30/06/2020
ข้าวกะเพราไก่
กอท.ฮล. 274012460556
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
ข้าวกะเพราไก่
กอท.ฮล. 274012460556
รับรองฮาลาลถึง 30/06/2020
ข้าวแกงเขียวหวานไก่
กอท.ฮล. 274012470556
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
ข้าวแกงเขียวหวานไก่
กอท.ฮล. 274012470556
รับรองฮาลาลถึง 30/06/2020
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: