แบรนด์ >> TEPTIP
 TEPTIP
ชื่อแบรนด์ : TEPTIP
บริษัท : บริษัท วราฟู้ดแอนด์ดริ้ง จำกัด
ที่อยู่ 280 ถนนสิรินธร บางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
น้ำมะม่วงผสมน้ำเสาวรส
กอท.ฮล. 913920511048
รับรองฮาลาลถึง 28/08/2020
น้ำมะม่วงผสมน้ำเสาวรส
กอท.ฮล. 913920511048
รับรองฮาลาลถึง 28/08/2021
น้ำสับปะรด
กอท.ฮล. 913920550849
รับรองฮาลาลถึง 28/08/2020
น้ำสับปะรด
กอท.ฮล. 913920550849
รับรองฮาลาลถึง 28/08/2021
ข้าวโพดอ่อนในน้ำเกลือ
กอท.ฮล. 513920680850
รับรองฮาลาลถึง 28/08/2020
ข้าวโพดอ่อนในน้ำเกลือ
กอท.ฮล. 513920680850
รับรองฮาลาลถึง 28/08/2021
น้ำกะทิบรรจุกระป๋อง
กอท.ฮล. 533920050544
รับรองฮาลาลถึง 28/08/2020
น้ำกะทิบรรจุกระป๋อง
กอท.ฮล. 533920050544
รับรองฮาลาลถึง 28/08/2021
น้ำมะขามบรรจุกระป๋อง
กอท.ฮล. 913920110644
รับรองฮาลาลถึง 28/08/2020
น้ำมะขามบรรจุกระป๋อง
กอท.ฮล. 913920110644
รับรองฮาลาลถึง 28/08/2021