แบรนด์ >> พนมรุ้ง
พนมรุ้ง
ชื่อแบรนด์ : พนมรุ้ง
บริษัท : บริษัท จุฑามาศ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
ที่อยู่ 190 ซอยชุม - ไชยศิริอุทิศ 1 คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 90110
เบอร์โทร : 0-7421-7607-8 , 0-7443-9898
เบอร์โทรสาร : 0-7443-9899
แบรนด์ภายใต้บริษัท