แบรนด์ >> วีฟู้ดส์
วีฟู้ดส์
ชื่อแบรนด์ : วีฟู้ดส์
บริษัท : บริษัท วาไรตี้ ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ที่อยู่ 44/4 หมู่ 10 ถนนพระราม 2 บางโทรัด เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
ขนมปังรวมรส
กอท.ฮล. 83A2801220160
รับรองฮาลาลถึง 16/07/2019
ขนมปังรวมรส
กอท.ฮล. 83A2801220160
รับรองฮาลาลถึง 16/07/2020
ขนมปังรวมรส
กอท.ฮล. 83A2801220160
รับรองฮาลาลถึง 16/07/2021
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: