แบรนด์ >> เซนทาโก
เซนทาโก
ชื่อแบรนด์ : เซนทาโก
บริษัท : บริษัท ไก่สดเซนทาโก จำกัด
ที่อยู่ 7/3 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120
เบอร์โทร : 0-2516-2687
เบอร์โทรสาร : 0-2516-2688
แบรนด์ภายใต้บริษัท
ไก่สดทั้งตัว
กอท.ฮล. 206390020356
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
ไก่สดทั้งตัว
กอท.ฮล. 206390020356
รับรองฮาลาลถึง 13/03/2022
FROZEN CHICKEN SBB SALTED
กอท.ฮล. 206390030358
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
FROZEN CHICKEN INNER FILLET SALTED
กอท.ฮล. 206390040358
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
FROZEN CHICKEN BREAST NATURAL
กอท.ฮล. 206390060359
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
FROZEN CHICKEN SBL SALTED
กอท.ฮล. 206390070359
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
ประเภทชิ้นส่วนอก
กอท.ฮล. 206390240362
รับรองฮาลาลถึง 13/03/2022
ประเภทน่อง
กอท.ฮล. 206390250362
รับรองฮาลาลถึง 13/03/2022
ประเภทสะโพก
กอท.ฮล. 206390260362
รับรองฮาลาลถึง 13/03/2022
ประเภทน่องติดสะโพก
กอท.ฮล. 206390270362
รับรองฮาลาลถึง 13/03/2022
ประเภทปีกและชิ้นส่วนปีก
กอท.ฮล. 206390280362
รับรองฮาลาลถึง 13/03/2022
ประเภทขาและชิ้นส่วนจากขา
กอท.ฮล. 206390290362
รับรองฮาลาลถึง 13/03/2022
ประเภทมันไก่/หนังไก่
กอท.ฮล. 206390300362
รับรองฮาลาลถึง 13/03/2022
ประเภทเศษเนื้อ/เนื้อบด
กอท.ฮล. 206390310362
รับรองฮาลาลถึง 13/03/2022
ประเภทโครงไก่
กอท.ฮล. 206390320362
รับรองฮาลาลถึง 13/03/2022
ประเภทชิ้นส่วนอื่น ๆ
กอท.ฮล. 206390340362
รับรองฮาลาลถึง 13/03/2022
การล้างเนื้อไก่
กอท.ฮล. 206390350362
รับรองฮาลาลถึง 13/03/2022
FROZEN BLK
กอท.ฮล. 206390360362
รับรองฮาลาลถึง 13/03/2022
FROZEN YTR (BL/BB/SBB/SBL)
กอท.ฮล. 206390160361
รับรองฮาลาลถึง 13/03/2022
FROZEN CHICKEN BL (Whole Piece/Drum/Thigh/BLK/ Tenderize)
กอท.ฮล. 206390170361
รับรองฮาลาลถึง 13/03/2022
FROZEN CHICKEN SALTED (MIN1.2%) (LEGMEAT/Skinless/ Boneless/SBL/BL)
กอท.ฮล. 206390180361
รับรองฮาลาลถึง 13/03/2022
FROZEN CHICKEN INNER FILLET (Top Tendon off/Top Tendon on/ Natural/Uncal/ Whole Piece Cut Piece/ Dice/ Strip/ Skewer)
กอท.ฮล. 206390190361
รับรองฮาลาลถึง 13/03/2022
FROZEN CHICKEN SBL (Whole Piece/Drum/Thigh/SBLK/ Tenderize)
กอท.ฮล. 206390200361
รับรองฮาลาลถึง 13/03/2022
FROZEN CHICKEN BREAST STRIPS
กอท.ฮล. 206390210361
รับรองฮาลาลถึง 13/03/2022
CHICKEN BREAST MEAT
กอท.ฮล. 206390220362
รับรองฮาลาลถึง 13/03/2022
SKINLESS BONELESS CHICKEN BREAST
กอท.ฮล. 206390230362
รับรองฮาลาลถึง 13/03/2022
Frozen Chicken Knee Soft Bone
กอท.ฮล. 206390150360
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
Frozen Chicken Knee Soft Bone
กอท.ฮล. 206390150360
รับรองฮาลาลถึง 13/03/2022
Frozen Chicken Inner Fillet, Top Tendon off (Natural Uncal Whole Piece Cut Piece  Dice Strip Skewer)
กอท.ฮล. 206390110360
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
Frozen Chicken BL(Whole Piece, BLK, Tenderize)
กอท.ฮล. 206390130360
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
FROZEN BONELESS SKINLESS CHICKEN INNER FILLETS
กอท.ฮล. 206390370363
รับรองฮาลาลถึง 13/03/2023
Frozen Chicken Inner Fillet, Top Tendon Off, Salted (Min 1.2%) (Uncal/Whole Piece/Cut Piece/Dice/Strip/Skewer)
กอท.ฮล. 206390120360
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
Frozen Chicken Inner Fillet, Top Tendon Off, Salted (Min 1.2%) (Uncal/Whole Piece/Cut Piece/Dice/Strip/Skewer)
กอท.ฮล. 206390120360
รับรองฮาลาลถึง 13/03/2022
Frozen Chicken Wing (YTR, Middle Wing/ Wing Stick/2 Joint WNG/3-Joint Wing, Middle Wing (H/C))
กอท.ฮล. 206390140360
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
Frozen Chicken Wing (YTR, Middle Wing/ Wing Stick/2 Joint WNG/3-Joint Wing, Middle Wing (H/C))
กอท.ฮล. 206390140360
รับรองฮาลาลถึง 13/03/2022
Frozen Chicken BB (Whole Piece/Single Piece/Butterfly)
กอท.ฮล. 206390080360
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
Frozen Chicken BB (Whole Piece/Single Piece/Butterfly)
กอท.ฮล. 206390080360
รับรองฮาลาลถึง 13/03/2022
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: