แบรนด์ >> งานโภชนาการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
งานโภชนาการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชื่อแบรนด์ : งานโภชนาการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
บริษัท : โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
ที่อยู่ 15 ถนนกาญจนวนิช คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 90110
เบอร์โทร : 0-7445-1060 ถึง 1
เบอร์โทรสาร : 0-7442-9383
แบรนด์ภายใต้บริษัท