แบรนด์ >> ดัชชี่
ดัชชี่
ชื่อแบรนด์ : ดัชชี่
บริษัท : บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
ที่อยู่ 137/6 หมู่ 1 ถ.พุทธมณฑลสาย 8 ขุนแก้ว นครชัยศรี นครปฐม 73120
เบอร์โทร : -
เบอร์โทรสาร : -
แบรนด์ภายใต้บริษัท
ชื่อแบรนด์ -
โยเกิร์ตพร่องมันเนย
กอท.ฮล. 602172850160
รับรองฮาลาลถึง 29/01/2019
โยเกิร์ตพร่องมันเนย
กอท.ฮล. 602172850160
รับรองฮาลาลถึง 17/02/2020
โยเกิร์ตพร่องมันเนย
กอท.ฮล. 602172850160
รับรองฮาลาลถึง 17/02/2021
โยเกิร์ตผสมวุ้นมะพร้าว
กอท.ฮล. 602170390843
รับรองฮาลาลถึง 29/01/2019
โยเกิร์ตผสมวุ้นมะพร้าว
กอท.ฮล. 602170390843
รับรองฮาลาลถึง 17/02/2020
โยเกิร์ตผสมวุ้นมะพร้าว
กอท.ฮล. 602170390843
รับรองฮาลาลถึง 17/02/2021
โยเกิร์ตผสมสตรอเบอร์รี
กอท.ฮล. 602170400843
รับรองฮาลาลถึง 29/01/2019
โยเกิร์ตผสมสตรอเบอร์รี
กอท.ฮล. 602170400843
รับรองฮาลาลถึง 17/02/2020
โยเกิร์ตผสมสตรอเบอร์รี
กอท.ฮล. 602170400843
รับรองฮาลาลถึง 17/02/2021
โยเกิร์ตผสมผลไม้รวม
กอท.ฮล. 602170360843
รับรองฮาลาลถึง 29/01/2019
โยเกิร์ตผสมผลไม้รวม
กอท.ฮล. 602170360843
รับรองฮาลาลถึง 17/02/2020
โยเกิร์ตผสมผลไม้รวม
กอท.ฮล. 602170360843
รับรองฮาลาลถึง 17/02/2021
โยเกิร์ตรสออริจินัล
กอท.ฮล. 602170300843
รับรองฮาลาลถึง 29/01/2019
โยเกิร์ตรสออริจินัล
กอท.ฮล. 602170300843
รับรองฮาลาลถึง 17/02/2020
โยเกิร์ตรสออริจินัล
กอท.ฮล. 602170300843
รับรองฮาลาลถึง 17/02/2021
โยเกิร์ตปราศจากไขมัน
กอท.ฮล. 602172200158
รับรองฮาลาลถึง 29/01/2019
โยเกิร์ตปราศจากไขมัน
กอท.ฮล. 602172200158
รับรองฮาลาลถึง 17/02/2020
โยเกิร์ตปราศจากไขมัน
กอท.ฮล. 602172200158
รับรองฮาลาลถึง 17/02/2021