แบรนด์ >> กิฟฟารีน
กิฟฟารีน
ชื่อแบรนด์ : กิฟฟารีน
บริษัท : บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด
ที่อยู่ 36/1 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 11 ถนนพระรามที่ 6 พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
คุกกี้รสชาเขียว
กอท.ฮล. 83C4630030156
รับรองฮาลาลถึง 04/10/2019
คุกกี้รสชาเขียว
กอท.ฮล. 83C4630030156
รับรองฮาลาลถึง 04/10/2020
คุกกี้รสกาแฟ
กอท.ฮล. 83C4630040156
รับรองฮาลาลถึง 04/10/2019
คุกกี้รสกาแฟ
กอท.ฮล. 83C4630040156
รับรองฮาลาลถึง 04/10/2020
น้ำสลัดชนิดผง
กอท.ฮล. 73C4630470558
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: