แบรนด์ >> มะลิ
มะลิ
ชื่อแบรนด์ : มะลิ
บริษัท : บริษัท มะลิ กรุ๊ป 1962 จำกัด
ที่อยู่ 27 ถนนกรุงเทพกรีฑา สะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์โทร : 0-2184-6700
เบอร์โทรสาร : 0-2184-6655
นมข้นแปลงไขมันหวาน
กอท.ฮล. 605710471147
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
นมข้นแปลงไขมันหวาน
กอท.ฮล. 605710471147
รับรองฮาลาลถึง 02/11/2020
นมข้นแปลงไขมันหวาน
กอท.ฮล. 605710471147
รับรองฮาลาลถึง 02/11/2021
ผลิตภัณฑ์นมข้นแปลงไขมันหวาน
กอท.ฮล. 635710931150
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
ผลิตภัณฑ์นมข้นแปลงไขมันหวาน
กอท.ฮล. 635710931150
รับรองฮาลาลถึง 02/11/2020
ผลิตภัณฑ์นมข้นแปลงไขมันหวาน
กอท.ฮล. 635710931150
รับรองฮาลาลถึง 02/11/2021
ครีมเทียมข้นหวานชนิดพร่องไขมัน
กอท.ฮล. 635710941150
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
ครีมเทียมข้นหวานชนิดพร่องไขมัน
กอท.ฮล. 635710941150
รับรองฮาลาลถึง 02/11/2020
ครีมเทียมข้นหวานชนิดพร่องไขมัน
กอท.ฮล. 635710941150
รับรองฮาลาลถึง 02/11/2021
Sweetened Condensed Creamer
กอท.ฮล. 635711781156
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
Condensed Milk
กอท.ฮล. 635712270460
รับรองฮาลาลถึง 29/04/2019
Sweetened Condensed Creamer
กอท.ฮล. 635711791156
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
Sweetened Condensed Creamer
กอท.ฮล. 635711811156
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
Leche Condensada Sweetened Condensed Creamer
กอท.ฮล. 635711821156
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
Sweetened Condensed Creamer
กอท.ฮล. 635711831156
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
ครีมเทียมข้นหวานชนิดพร่องไขมัน (สูตรถั่วเหลือง)
กอท.ฮล. 635711971157
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
ครีมเทียมข้นหวานชนิดพร่องไขมัน (สูตรถั่วเหลือง)
กอท.ฮล. 635711971157
รับรองฮาลาลถึง 02/11/2020
ครีมเทียมข้นหวานชนิดพร่องไขมัน (สูตรถั่วเหลือง)
กอท.ฮล. 635711971157
รับรองฮาลาลถึง 02/11/2021
Sweetened Condensed Creamer
กอท.ฮล. 635711981157
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
Sweetened Condensed Creamer
กอท.ฮล. 635711170452
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
Sweetened Condensed Creamer
กอท.ฮล. 635712121157
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
นมเตอริไลส์
กอท.ฮล. 605712131157
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
นมเตอริไลส์
กอท.ฮล. 605712131157
รับรองฮาลาลถึง 02/11/2020
นมเตอริไลส์
กอท.ฮล. 605712131157
รับรองฮาลาลถึง 02/11/2021
นมคืนรูปสเตอริไลส์
กอท.ฮล. 605712141157
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
นมคืนรูปสเตอริไลส์
กอท.ฮล. 605712141157
รับรองฮาลาลถึง 02/11/2020
นมคืนรูปสเตอริไลส์
กอท.ฮล. 605712141157
รับรองฮาลาลถึง 02/11/2021
Sweetened Condensed Creamer
กอท.ฮล. 635711250552
รับรองฮาลาลถึง 29/04/2019
Sweetened Condensed Creamer
กอท.ฮล. 635711260552
รับรองฮาลาลถึง 29/04/2019
ครีมเทียมข้นหวานชนิดพร่องไขมัน
กอท.ฮล. 635711300552
รับรองฮาลาลถึง 29/04/2019
Sweetened Condensed Creamer
กอท.ฮล. 635711530753
รับรองฮาลาลถึง 29/04/2019
Leite Condensado
กอท.ฮล. 635711540753
รับรองฮาลาลถึง 29/04/2019
Sweetened Condensed Skimmed Milk with Palm Oil and Milk Fat Formula
กอท.ฮล. 635711710754
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
Sweetened Condensed Filled Milk Product
กอท.ฮล. 635711760754
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
Condensed Milk
กอท.ฮล. 635712260460
รับรองฮาลาลถึง 29/04/2019
ผลิตภัณฑ์นมข้นแปลงไขมันไม่หวาน
กอท.ฮล. 635711900757
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
ผลิตภัณฑ์นมข้นแปลงไขมันไม่หวาน
กอท.ฮล. 635711900757
รับรองฮาลาลถึง 30/07/2020
ผลิตภัณฑ์นมข้นแปลงไขมันไม่หวาน
กอท.ฮล. 635711900757
รับรองฮาลาลถึง 30/07/2021
ผลิตภัณฑ์นมสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่
กอท.ฮล. 635711910757
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
ผลิตภัณฑ์นมสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่
กอท.ฮล. 635711910757
รับรองฮาลาลถึง 30/07/2020
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: