แบรนด์ >> พันท้ายนรสิงห์
พันท้ายนรสิงห์
ชื่อแบรนด์ : พันท้ายนรสิงห์
บริษัท : บริษัท อุตสาหกรรมพันท้ายนรสิงห์สินค้าพื้นเมือง จำกัด
ที่อยู่ 99 หมู่ที่ 2 กาหลง เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
เบอร์โทร : 034-770025
เบอร์โทรสาร : 034-770164