แบรนด์ >> พรานไพร
พรานไพร
ชื่อแบรนด์ : พรานไพร
บริษัท : บริษัท พรานทะเล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ 1100 ถนนวิเชียรโชฎก มหาชัย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 0
เบอร์โทร : 034-820597-8 ต่อ 58
เบอร์โทรสาร : 034-821094
ข้าวไข่เจียวทรงเครื่องหอยลาย พริกเผา ตรา พรานไพร
กอท.ฮล. 53C4920210256
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2015
 ข้าวไข่เจียวกุ้ง ตรา พรานไพร
กอท.ฮล. 53C4920220256
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2015
 ซุปข้าวโพด ตรา พรานไพร
กอท.ฮล. 53C4920230256
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2015
 ซุปฟักทอง ตรา พรานไพร
กอท.ฮล. 53C4920240256
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2015
 ซุปเห็ดบร็อคโคลี่ ตรา พรานไพร
กอท.ฮล. 53C4920250256
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2015
ผัดไทกุ้ง ตรา พรานไพร
กอท.ฮล. 53C4920260256
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2015