แบรนด์ >> ถั่วเขาช่อง
ถั่วเขาช่อง
ชื่อแบรนด์ : ถั่วเขาช่อง
บริษัท : บริษัท ลิลลี่อุตสาหกรรม จำกัด
ที่อยู่ 265 ซอยทวีวัฒนา ถนนสาธุประดิษฐ์ ช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 0
เบอร์โทร : 0-2211-8980, 0-2211-8970
เบอร์โทรสาร : 0-2212-5404
แบรนด์ภายใต้บริษัท