แบรนด์ >> โอวัลติน
โอวัลติน
ชื่อแบรนด์ : โอวัลติน
บริษัท : บริษัท เอบี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ ชั้น 11 เลขที่ 2535 ถนนสุขุมวิท บางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์โทร : 0-2332-7120
เบอร์โทรสาร : -
แบรนด์ภายใต้บริษัท
Ovalteenies Choco Malt Candy (For Export Only)
กอท.ฮล. 821641480159
รับรองฮาลาลถึง 15/01/2021
Malted Milk Candy
กอท.ฮล. 871641730162
รับรองฮาลาลถึง 01/04/2021
มอลต์สกัด (ตราโอวัลติน)
กอท.ฮล. 821640790153
รับรองฮาลาลถึง 15/01/2021
Nutritious Malt Drink Chocolate Flavour (Ovaltine Malted Choco™)
กอท.ฮล. 821641200158
รับรองฮาลาลถึง 15/01/2021
ReadyMixed Malt Extract Beverage with Milk (Ovaltine®)
กอท.ฮล. 821641280159
รับรองฮาลาลถึง 15/01/2021
P 10 Malt Drink Chocolate Flavour (Ovaltine®)
กอท.ฮล. 821641340459
รับรองฮาลาลถึง 15/01/2021
Sea Malt Beverage Chocolate Flavoured (Ovaltine®)
กอท.ฮล. 821641350459
รับรองฮาลาลถึง 15/01/2021
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: