แบรนด์ >> TROFCO
TROFCO
ชื่อแบรนด์ : TROFCO
บริษัท : บริษัท ทรอปิคอล ฟู้ด อินดัสตรีส์ จำกัด
ที่อยู่ 221 ซอยพัฒนาการ 53 พัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์โทร : 02-0516888
เบอร์โทรสาร : 02-0564188
แบรนด์ภายใต้บริษัท
เงาะยัดไส้ในน้ำเชื่อม
กอท.ฮล. 52E3630021058
รับรองฮาลาลถึง 03/11/2019
เงาะยัดไส้ในน้ำเชื่อม
กอท.ฮล. 52E3630021058
รับรองฮาลาลถึง 03/11/2020
เงาะในน้ำเชื่อม
กอท.ฮล. 52E3630011058
รับรองฮาลาลถึง 03/11/2019
เงาะในน้ำเชื่อม
กอท.ฮล. 52E3630011058
รับรองฮาลาลถึง 03/11/2020
น้ำสับปะรดเข้มข้น
กอท.ฮล. 91E3630101058
รับรองฮาลาลถึง 03/11/2019
น้ำสับปะรดเข้มข้น
กอท.ฮล. 91E3630101058
รับรองฮาลาลถึง 03/11/2020
สับปะรดชิ้นในน้ำเชื่อม
กอท.ฮล. 52E3630091058
รับรองฮาลาลถึง 03/11/2019
สับปะรดชิ้นในน้ำเชื่อม
กอท.ฮล. 52E3630091058
รับรองฮาลาลถึง 03/11/2020
สับปะรดแว่นในน้ำเชื่อม
กอท.ฮล. 52E3630081058
รับรองฮาลาลถึง 03/11/2019
สับปะรดแว่นในน้ำเชื่อม
กอท.ฮล. 52E3630081058
รับรองฮาลาลถึง 03/11/2020
ข้าวโพดหวานชนิดครีม
กอท.ฮล. 52E3630071058
รับรองฮาลาลถึง 03/11/2019
ข้าวโพดหวานชนิดครีม
กอท.ฮล. 52E3630071058
รับรองฮาลาลถึง 03/11/2020
ข้าวโพดหวานในน้ำเกลือ
กอท.ฮล. 52E3630061058
รับรองฮาลาลถึง 03/11/2019
ข้าวโพดหวานในน้ำเกลือ
กอท.ฮล. 52E3630061058
รับรองฮาลาลถึง 03/11/2020
ลูกตาลในน้ำเชื่อม
กอท.ฮล. 52E3630051058
รับรองฮาลาลถึง 03/11/2019
ลูกตาลในน้ำเชื่อม
กอท.ฮล. 52E3630051058
รับรองฮาลาลถึง 03/11/2020
ลิ้นจี่ในน้ำเชื่อม
กอท.ฮล. 52E3630041058
รับรองฮาลาลถึง 03/11/2019
ลิ้นจี่ในน้ำเชื่อม
กอท.ฮล. 52E3630041058
รับรองฮาลาลถึง 03/11/2020
ลำไยในน้ำเชื่อม
กอท.ฮล. 52E3630031058
รับรองฮาลาลถึง 03/11/2019
ลำไยในน้ำเชื่อม
กอท.ฮล. 52E3630031058
รับรองฮาลาลถึง 03/11/2020
มะม่วงในน้ำเชื่อม
กอท.ฮล. 52E3630111160
รับรองฮาลาลถึง 03/11/2019
มะม่วงในน้ำเชื่อม
กอท.ฮล. 52E3630111160
รับรองฮาลาลถึง 03/11/2020