แบรนด์ >> เอโร่
เอโร่
ชื่อแบรนด์ : เอโร่
บริษัท : บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ 1468 ถนนพัฒนาการ พัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์โทร : 062-328-9549
เบอร์โทรสาร : 02-0679069
เนื้อเป็ดบดแช่แข็ง
กอท.ฮล. 20C8040010956
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2019
เนื้อเป็ดบดแช่แข็ง
กอท.ฮล. 20C8040010956
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
อกเป็ดเนื้อล้วนแช่แข็ง
กอท.ฮล. 20C8040020956
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2019
อกเป็ดเนื้อล้วนแช่แข็ง
กอท.ฮล. 20C8040020956
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
น่องติดสะโพกเป็ดแช่แข็ง
กอท.ฮล. 20C8040030956
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2019
น่องติดสะโพกเป็ดแช่แข็ง
กอท.ฮล. 20C8040030956
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
ปากเป็ดแช่แข็ง
กอท.ฮล. 20C8040050956
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2019
ปากเป็ดแช่แข็ง
กอท.ฮล. 20C8040050956
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
เศษเนื้อเป็ดแช่แข็ง
กอท.ฮล. 20C8040060956
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2019
เศษเนื้อเป็ดแช่แข็ง
กอท.ฮล. 20C8040060956
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
ปีกปลายเป็ดแช่แข็ง
กอท.ฮล. 20C8040070956
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2019
ปีกปลายเป็ดแช่แข็ง
กอท.ฮล. 20C8040070956
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
ขาเป็ดแช่แข็ง
กอท.ฮล. 20C8040080956
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2019
ขาเป็ดแช่แข็ง
กอท.ฮล. 20C8040080956
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
คอเป็ดแช่แข็ง
กอท.ฮล. 20C8040090956
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2019
คอเป็ดแช่แข็ง
กอท.ฮล. 20C8040090956
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
บั้นท้ายเป็ดแช่แข็ง
กอท.ฮล. 20C8040100956
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2019
บั้นท้ายเป็ดแช่แข็ง
กอท.ฮล. 20C8040100956
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
ปีกกลางเป็ดแช่แข็ง
กอท.ฮล. 28C8040110957
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2019
ปีกกลางเป็ดแช่แข็ง
กอท.ฮล. 28C8040110957
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
ปีกเต็มเป็ดแช่แข็ง
กอท.ฮล. 28C8040120957
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2019
ปีกเต็มเป็ดแช่แข็ง
กอท.ฮล. 28C8040120957
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
ปีกบนเป็ดแช่แข็ง
กอท.ฮล. 28C8040130957
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2019
ปีกบนเป็ดแช่แข็ง
กอท.ฮล. 28C8040130957
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
สันในเป็ดแช่แข็ง
กอท.ฮล. 28C8040140957
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2019
สันในเป็ดแช่แข็ง
กอท.ฮล. 28C8040140957
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
ไส้เป็ดแช่แข็ง
กอท.ฮล. 28C8040150957
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2019
ไส้เป็ดแช่แข็ง
กอท.ฮล. 28C8040150957
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
กึ๋นเป็ดแช่แข็ง
กอท.ฮล. 28C8040160957
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2019
กึ๋นเป็ดแช่แข็ง
กอท.ฮล. 28C8040160957
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
ตับเป็ดแช่แข็ง
กอท.ฮล. 28C8040170957
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2019
ตับเป็ดแช่แข็ง
กอท.ฮล. 28C8040170957
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
หัวใจเป็ดแช่แข็ง
กอท.ฮล. 28C8040180957
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2019
หัวใจเป็ดแช่แข็ง
กอท.ฮล. 28C8040180957
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
น้ำจิ้มบ๊วยเจี่ย
กอท.ฮล. 78F8430211259
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
หนังเป็ดแช่แข็ง
กอท.ฮล. 28C8040190957
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2019
หนังเป็ดแช่แข็ง
กอท.ฮล. 28C8040190957
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
เครื่องในเป็ดรวมแช่แข็ง
กอท.ฮล. 28C8040200957
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2019
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: