แบรนด์ >> Company B
Company B
ชื่อแบรนด์ : Company B
บริษัท : บริษัท คอมพานี บี จำกัด
ที่อยู่ 18 ถนนกาญจนาภิเษก สะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
เบอร์โทร : 0-2101-6977
เบอร์โทรสาร : 0-2372-1922
แบรนด์ภายใต้บริษัท
เป็ด
กอท.ฮล. 25D9250141159
รับรองฮาลาลถึง 04/11/2018
เป็ด
กอท.ฮล. 25D9250141159
รับรองฮาลาลถึง 04/11/2019
เป็ด
กอท.ฮล. 25D9250141159
รับรองฮาลาลถึง 04/11/2020
ไก่
กอท.ฮล. 20D9250131159
รับรองฮาลาลถึง 04/11/2018
ไก่
กอท.ฮล. 20D9250131159
รับรองฮาลาลถึง 04/11/2019
ไก่
กอท.ฮล. 20D9250131159
รับรองฮาลาลถึง 04/11/2020
ดรายเอจ บีฟ เบอร์เกอร์ (480 กรัม, 600 กรัม, 720 กรัม)
กอท.ฮล. 30D9250121159
รับรองฮาลาลถึง 04/11/2018
ดรายเอจ บีฟ เบอร์เกอร์ (480 กรัม, 600 กรัม, 720 กรัม)
กอท.ฮล. 30D9250121159
รับรองฮาลาลถึง 04/11/2019
ดรายเอจ บีฟ เบอร์เกอร์ (480 กรัม, 600 กรัม, 720 กรัม)
กอท.ฮล. 30D9250121159
รับรองฮาลาลถึง 04/11/2020
เนื้อใบพายสไลซ์ดแช่แข็ง (150 กรัม, 500 กรัม)
กอท.ฮล. 30D9250111159
รับรองฮาลาลถึง 04/11/2018
เนื้อใบพายสไลซ์ดแช่แข็ง (150 กรัม, 500 กรัม)
กอท.ฮล. 30D9250111159
รับรองฮาลาลถึง 04/11/2019
เนื้อใบพายสไลซ์ดแช่แข็ง (150 กรัม, 500 กรัม)
กอท.ฮล. 30D9250111159
รับรองฮาลาลถึง 04/11/2020
เนื้อลูกมะพร้าวสไลซ์ดแช่แข็ง (150 กรัม, 500 กรัม)
กอท.ฮล. 30D9250091159
รับรองฮาลาลถึง 04/11/2018
เนื้อลูกมะพร้าวสไลซ์ดแช่แข็ง (150 กรัม, 500 กรัม)
กอท.ฮล. 30D9250091159
รับรองฮาลาลถึง 04/11/2019
เนื้อลูกมะพร้าวสไลซ์ดแช่แข็ง (150 กรัม, 500 กรัม)
กอท.ฮล. 30D9250091159
รับรองฮาลาลถึง 04/11/2020
เนื้อสะโพกสไลซ์ดแช่แข็ง (150 กรัม, 500 กรัม)
กอท.ฮล. 30D9250101159
รับรองฮาลาลถึง 04/11/2018
เนื้อสะโพกสไลซ์ดแช่แข็ง (150 กรัม, 500 กรัม)
กอท.ฮล. 30D9250101159
รับรองฮาลาลถึง 04/11/2019
เนื้อสะโพกสไลซ์ดแช่แข็ง (150 กรัม, 500 กรัม)
กอท.ฮล. 30D9250101159
รับรองฮาลาลถึง 04/11/2020
เนื้อสันเอวสไลซ์ดแช่แข็ง (150 กรัม, 500 กรัม)
กอท.ฮล. 30D9250081159
รับรองฮาลาลถึง 04/11/2018
เนื้อสันเอวสไลซ์ดแช่แข็ง (150 กรัม, 500 กรัม)
กอท.ฮล. 30D9250081159
รับรองฮาลาลถึง 04/11/2019
เนื้อสันเอวสไลซ์ดแช่แข็ง (150 กรัม, 500 กรัม)
กอท.ฮล. 30D9250081159
รับรองฮาลาลถึง 04/11/2020
เนื้อน่องสไลซ์ดแช่แข็ง (150 กรัม, 500 กรัม)
กอท.ฮล. 30D9250071159
รับรองฮาลาลถึง 04/11/2018
เนื้อน่องสไลซ์ดแช่แข็ง (150 กรัม, 500 กรัม)
กอท.ฮล. 30D9250071159
รับรองฮาลาลถึง 04/11/2019
เนื้อน่องสไลซ์ดแช่แข็ง (150 กรัม, 500 กรัม)
กอท.ฮล. 30D9250071159
รับรองฮาลาลถึง 04/11/2020
เนื้อเสือร้องไห้สไลซ์ดแช่แข็ง (150 กรัม, 500 กรัม)
กอท.ฮล. 30D9250061159
รับรองฮาลาลถึง 04/11/2018
เนื้อเสือร้องไห้สไลซ์ดแช่แข็ง (150 กรัม, 500 กรัม)
กอท.ฮล. 30D9250061159
รับรองฮาลาลถึง 04/11/2019
เนื้อเสือร้องไห้สไลซ์ดแช่แข็ง (150 กรัม, 500 กรัม)
กอท.ฮล. 30D9250061159
รับรองฮาลาลถึง 04/11/2020
เนื้อไหล่สไลซ์ดแช่แข็ง (150 กรัม, 500 กรัม)
กอท.ฮล. 30D9250051159
รับรองฮาลาลถึง 04/11/2018
เนื้อไหล่สไลซ์ดแช่แข็ง (150 กรัม, 500 กรัม)
กอท.ฮล. 30D9250051159
รับรองฮาลาลถึง 04/11/2019
เนื้อไหล่สไลซ์ดแช่แข็ง (150 กรัม, 500 กรัม)
กอท.ฮล. 30D9250051159
รับรองฮาลาลถึง 04/11/2020
เนื้อสันคอสไลซ์ดแช่แข็ง (150 กรัม, 500 กรัม)
กอท.ฮล. 30D9250041159
รับรองฮาลาลถึง 04/11/2018
เนื้อสันคอสไลซ์ดแช่แข็ง (150 กรัม, 500 กรัม)
กอท.ฮล. 30D9250041159
รับรองฮาลาลถึง 04/11/2019
เนื้อสันคอสไลซ์ดแช่แข็ง (150 กรัม, 500 กรัม)
กอท.ฮล. 30D9250041159
รับรองฮาลาลถึง 04/11/2020
เนื้อลูกวัว
กอท.ฮล. 30D9250020558
รับรองฮาลาลถึง 02/03/2019
เนื้อลูกวัว
กอท.ฮล. 30D9250020558
รับรองฮาลาลถึง 03/03/2020
เนื้อลูกแกะ
กอท.ฮล. 34D9250030558
รับรองฮาลาลถึง 02/03/2019
เนื้อลูกแกะ
กอท.ฮล. 34D9250030558
รับรองฮาลาลถึง 03/03/2020
เนื้อล้วนบด
กอท.ฮล. 30D9250150360
รับรองฮาลาลถึง 02/03/2019
เนื้อล้วนบด
กอท.ฮล. 30D9250150360
รับรองฮาลาลถึง 03/03/2020
เนื้อล้วนบด
กอท.ฮล. 30D9250150360
รับรองฮาลาลถึง 03/03/2021
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: