แบรนด์ >> พรมจันทร์
พรมจันทร์
ชื่อแบรนด์ : พรมจันทร์
บริษัท : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรำมะสัก
ที่อยู่ 136 หมู่ 5 รำมะสัก โพธิ์ทอง อ่างทอง 14120
เบอร์โทร : 081-9462651, 035-645134
เบอร์โทรสาร : -
แบรนด์ภายใต้บริษัท
น้ำมันนวดไพล ข่า กลั่น
กอท.ฮล. 12D9510010458
รับรองฮาลาลถึง 19/04/2019
น้ำมันนวดไพล ข่า กลั่น
กอท.ฮล. 12D9510010458
รับรองฮาลาลถึง 19/04/2020
สบู่ฟักข้าว
กอท.ฮล. 12D9510050458
รับรองฮาลาลถึง 19/04/2019
สบู่ฟักข้าว
กอท.ฮล. 12D9510050458
รับรองฮาลาลถึง 19/04/2020
ครีมนวดไพล ข่า ขิง กลั่น
กอท.ฮล. 12D9510080458
รับรองฮาลาลถึง 19/04/2019
ครีมนวดไพล ข่า ขิง กลั่น
กอท.ฮล. 12D9510080458
รับรองฮาลาลถึง 19/04/2020
ยาสีฟัน น้ำมันมะพร้าว & ใบฝรั่ง & มะขามป้อม
กอท.ฮล. 12D9510110461
รับรองฮาลาลถึง 19/04/2019
ยาสีฟัน น้ำมันมะพร้าว & ใบฝรั่ง & มะขามป้อม
กอท.ฮล. 12D9510110461
รับรองฮาลาลถึง 19/04/2020
แชมพูสมุนไพรมะรุมกลั่น
กอท.ฮล. 12D9510120461
รับรองฮาลาลถึง 19/04/2019
แชมพูสมุนไพรมะรุมกลั่น
กอท.ฮล. 12D9510120461
รับรองฮาลาลถึง 19/04/2020