แบรนด์ >> อัมพวา
อัมพวา
ชื่อแบรนด์ : อัมพวา
บริษัท : บริษัท อัมพวาผลิตภัณฑ์มะพร้าว จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 65/1 หมู่ที่ 5 ถนนพระราม 2 แพรกหนามแดง อัมพวา สมุทรสงคราม 75110
น้ำมะพร้าวกลิ่นมิ้นต์
กอท.ฮล. 91D6930080159
รับรองฮาลาลถึง 09/01/2019
น้ำมะพร้าวกลิ่นมิ้นต์
กอท.ฮล. 91D6930080159
รับรองฮาลาลถึง 21/01/2019
น้ำมะพร้าวกลิ่นแอปเปิ้ล
กอท.ฮล. 91D6930110159
รับรองฮาลาลถึง 09/01/2019
น้ำมะพร้าวกลิ่นแอปเปิ้ล
กอท.ฮล. 91D6930110159
รับรองฮาลาลถึง 21/01/2019
น้ำนมมะพร้าวดั้งเดิม (JMW 31)
กอท.ฮล. 91D6930170160
รับรองฮาลาลถึง 09/01/2019
น้ำนมมะพร้าวดั้งเดิม (JMW 31)
กอท.ฮล. 91D6930170160
รับรองฮาลาลถึง 21/01/2019
น้ำนมมะพร้าวดั้งเดิม (JMW 31)
กอท.ฮล. 91D6930170160
รับรองฮาลาลถึง 21/01/2020
น้ำกะทิ
กอท.ฮล. 53D6930220160
รับรองฮาลาลถึง 09/01/2019
น้ำกะทิ
กอท.ฮล. 53D6930220160
รับรองฮาลาลถึง 21/01/2019
น้ำกะทิ
กอท.ฮล. 53D6930240160
รับรองฮาลาลถึง 09/01/2019
น้ำกะทิ
กอท.ฮล. 53D6930240160
รับรองฮาลาลถึง 21/01/2019
น้ำกะทิพาสเจอร์ไรซ์ (CUM02C)
กอท.ฮล. 91D6930270160
รับรองฮาลาลถึง 09/01/2019
น้ำกะทิพาสเจอร์ไรซ์ (CUM02C)
กอท.ฮล. 91D6930270160
รับรองฮาลาลถึง 21/01/2019
น้ำกะทิพาสเจอร์ไรซ์ (CUM02C)
กอท.ฮล. 91D6930270160
รับรองฮาลาลถึง 21/01/2020
น้ำมะพร้าวพาสเจอร์ไรซ์ 100%
กอท.ฮล. 91D6930290160
รับรองฮาลาลถึง 09/01/2019
น้ำมะพร้าวพาสเจอร์ไรซ์ 100%
กอท.ฮล. 91D6930300160
รับรองฮาลาลถึง 09/01/2019
น้ำมะพร้าว 99.99% ผสมกลิ่นมิ้นท์ (JHW17L)  (บรรจุกล่อง)
กอท.ฮล. 91D6931100861
รับรองฮาลาลถึง 15/08/2019
น้ำมะพร้าว 99.99% ผสมกลิ่นมิ้นท์ (JHW17L)  (บรรจุกล่อง)
กอท.ฮล. 91D6931100861
รับรองฮาลาลถึง 21/01/2020
น้ำมะพร้าว 99.89% ผสมดอกกุหลาบสกัด(JHW14N)  (บรรจุกล่อง)
กอท.ฮล. 91D6931110861
รับรองฮาลาลถึง 15/08/2019
น้ำมะพร้าว 99.89% ผสมดอกกุหลาบสกัด(JHW14N)  (บรรจุกล่อง)
กอท.ฮล. 91D6931110861
รับรองฮาลาลถึง 21/01/2020
น้ำมะพร้าว 99.89% ผสมดอกกุหลาบสกัด (JHW14L) (บรรจุกล่อง)
กอท.ฮล. 91D6931120861
รับรองฮาลาลถึง 15/08/2019
น้ำมะพร้าว 99.89% ผสมดอกกุหลาบสกัด (JHW14L) (บรรจุกล่อง)
กอท.ฮล. 91D6931120861
รับรองฮาลาลถึง 21/01/2020
น้ำมะพร้าว 96% ผสมน้ำรสสับปะรด 4%(JHW15L)  (บรรจุกล่อง) ซ์
กอท.ฮล. 91D6931170861
รับรองฮาลาลถึง 15/08/2019
น้ำมะพร้าว 96% ผสมน้ำรสสับปะรด 4%(JHW15L)  (บรรจุกล่อง) ซ์
กอท.ฮล. 91D6931170861
รับรองฮาลาลถึง 21/01/2020
น้ำมะพร้าว 99%  ผสมเนื้อมะม่วง 1%(JFW05L) (บรรจุกล่อง) ซ์
กอท.ฮล. 91D6931180861
รับรองฮาลาลถึง 15/08/2019
น้ำมะพร้าว 99%  ผสมเนื้อมะม่วง 1%(JFW05L) (บรรจุกล่อง) ซ์
กอท.ฮล. 91D6931180861
รับรองฮาลาลถึง 21/01/2020
น้ำมะพร้าว 100% (JCW14L)(บรรจุขวด)
กอท.ฮล. 91D6931190861
รับรองฮาลาลถึง 15/08/2019
น้ำมะพร้าว 100% (บรรจุขวด)
กอท.ฮล. 91D6931200861
รับรองฮาลาลถึง 15/08/2019
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: