แบรนด์ >> โกหมึก
โกหมึก
ชื่อแบรนด์ : โกหมึก
บริษัท : บริษัท ส.ร่วมไทย จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 24/15 หมู่ 1 ถนนพระราม 2 บางน้ำจืด เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
เบอร์โทร : 034-441871
เบอร์โทรสาร : 034-441870
หมึกหยองปรุงรสวาซาบิ
กอท.ฮล. 45D4860651060
รับรองฮาลาลถึง 09/10/2019
หมึกหยองปรุงรสวาซาบิ
กอท.ฮล. 45D4860651060
รับรองฮาลาลถึง 09/10/2020
ปลาหมึกอบกรอบปรุงรส
กอท.ฮล. 52D4860761061
รับรองฮาลาลถึง 09/10/2019
ปลาหมึกอบกรอบปรุงรส
กอท.ฮล. 52D4860761061
รับรองฮาลาลถึง 09/10/2020
ถั่วลิสงผสมปลากรอบ
กอท.ฮล. 52D4860771061
รับรองฮาลาลถึง 09/10/2019
ถั่วลิสงผสมปลากรอบ
กอท.ฮล. 52D4860771061
รับรองฮาลาลถึง 09/10/2020
ถั่วลิสงปรุงรส
กอท.ฮล. 52D4860791061
รับรองฮาลาลถึง 09/10/2019
ถั่วลิสงปรุงรส
กอท.ฮล. 52D4860791061
รับรองฮาลาลถึง 09/10/2020
ปลากรอบโรยงา
กอท.ฮล. 45D4860461059
รับรองฮาลาลถึง 09/10/2019
ปลากรอบโรยงา
กอท.ฮล. 45D4860461059
รับรองฮาลาลถึง 09/10/2020
อัลมอนด์อบ
กอท.ฮล. 52D4860851062
รับรองฮาลาลถึง 09/10/2020
อัลมอนด์อบเกลือ
กอท.ฮล. 52D4860861062
รับรองฮาลาลถึง 09/10/2020
ปลากรอบรสออริจินัล
กอท.ฮล. 45D4860451059
รับรองฮาลาลถึง 09/10/2019
ปลากรอบรสออริจินัล
กอท.ฮล. 45D4860451059
รับรองฮาลาลถึง 09/10/2020
หมึกหยองเส้นรสสไปซี่
กอท.ฮล. 45D4860921062
รับรองฮาลาลถึง 09/10/2020
หมึกทอดกรอบ
กอท.ฮล. 45D4860931062
รับรองฮาลาลถึง 09/10/2020
หมึกอบ 3 รส
กอท.ฮล. 45D4860941062
รับรองฮาลาลถึง 09/10/2020
หมึกบดย่าง
กอท.ฮล. 45D4860031057
รับรองฮาลาลถึง 09/10/2019
หมึกบดย่าง
กอท.ฮล. 45D4860031057
รับรองฮาลาลถึง 09/10/2020
หมึกหยองปรุงรสต้มยำทะเล
กอท.ฮล. 45D4860661060
รับรองฮาลาลถึง 09/10/2019
หมึกหยองปรุงรสต้มยำทะเล
กอท.ฮล. 45D4860661060
รับรองฮาลาลถึง 09/10/2020
ปลาหมึกอบนิ่มปรุงรส
กอท.ฮล. 52D4860751061
รับรองฮาลาลถึง 09/10/2019
ปลาหมึกอบนิ่มปรุงรส
กอท.ฮล. 52D4860751061
รับรองฮาลาลถึง 09/10/2020
หมึกหยองปรุงรส สไปซี่
กอท.ฮล. 45D4860141058
รับรองฮาลาลถึง 09/10/2019
หมึกหยองปรุงรส สไปซี่
กอท.ฮล. 45D4860141058
รับรองฮาลาลถึง 09/10/2020
หมึกหยองปรุงรส ออริจินัล
กอท.ฮล. 45D4860131058
รับรองฮาลาลถึง 09/10/2019
หมึกหยองปรุงรส ออริจินัล
กอท.ฮล. 45D4860131058
รับรองฮาลาลถึง 09/10/2020
วอลนัทอบเกลือ
กอท.ฮล. 52D4860871062
รับรองฮาลาลถึง 09/10/2020
ถั่วผสมอบเกลือ
กอท.ฮล. 52D4860881062
รับรองฮาลาลถึง 09/10/2020
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์อบ
กอท.ฮล. 52D4860901062
รับรองฮาลาลถึง 09/10/2020
หมึกหยองเส้นรสออริจินัล
กอท.ฮล. 45D4860951062
รับรองฮาลาลถึง 09/10/2020