แบรนด์ >> ธนา
ธนา
ชื่อแบรนด์ : ธนา
บริษัท : บริษัท ส.ร่วมไทย จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 24/15 หมู่ 1 ถนนพระราม 2 บางน้ำจืด เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
เบอร์โทร : 034-441871
เบอร์โทรสาร : 034-441870
ปลาหมึกหนังหั่นแห้ง
กอท.ฮล. 45D4860551060
รับรองฮาลาลถึง 09/10/2019
ปลาหมึกหนังหั่นแห้ง
กอท.ฮล. 45D4860551060
รับรองฮาลาลถึง 09/10/2020
ปลาสวายย่าง
กอท.ฮล. 45D4860571060
รับรองฮาลาลถึง 09/10/2019
ปลาสวายย่าง
กอท.ฮล. 45D4860571060
รับรองฮาลาลถึง 09/10/2020
ปลาหมึกแช่ด่าง
กอท.ฮล. 45D4860581060
รับรองฮาลาลถึง 09/10/2019
ปลาหมึกแช่ด่าง
กอท.ฮล. 45D4860581060
รับรองฮาลาลถึง 09/10/2020
แมงกระพรุนเส้นแก้วดองเค็ม
กอท.ฮล. 45D4860591060
รับรองฮาลาลถึง 09/10/2019
แมงกระพรุนเส้นแก้วดองเค็ม
กอท.ฮล. 45D4860591060
รับรองฮาลาลถึง 09/10/2020
หมึกหยองปรุงรส (รสต้นตำรับ)
กอท.ฮล. 45D4860601060
รับรองฮาลาลถึง 09/10/2019
หมึกหยองปรุงรส (รสต้นตำรับ)
กอท.ฮล. 45D4860601060
รับรองฮาลาลถึง 09/10/2020
หมึกบดยาว (รสต้นตำรับ)
กอท.ฮล. 45D4860611060
รับรองฮาลาลถึง 09/10/2019
หมึกบดยาว (รสต้นตำรับ)
กอท.ฮล. 45D4860611060
รับรองฮาลาลถึง 09/10/2020
ปลาหมึกย่าง
กอท.ฮล. 45D4860621060
รับรองฮาลาลถึง 09/10/2019
ปลาหมึกย่าง
กอท.ฮล. 45D4860621060
รับรองฮาลาลถึง 09/10/2020
ปลาข้างเหลืองย่างมีงา
กอท.ฮล. 45D4860631060
รับรองฮาลาลถึง 09/10/2019
ปลาข้างเหลืองย่างมีงา
กอท.ฮล. 45D4860631060
รับรองฮาลาลถึง 09/10/2020
ปลาข้างเหลืองย่างไม่มีงา
กอท.ฮล. 45D4860641060
รับรองฮาลาลถึง 09/10/2019
ปลาข้างเหลืองย่างไม่มีงา
กอท.ฮล. 45D4860641060
รับรองฮาลาลถึง 09/10/2020
ปลาหมึกหนังหน้ากว้างแห้ง
กอท.ฮล. 45D4860361059
รับรองฮาลาลถึง 09/10/2019
ปลาหมึกหนังหน้ากว้างแห้ง
กอท.ฮล. 45D4860361059
รับรองฮาลาลถึง 09/10/2020
ปลาหมึกแกะตาแห้ง
กอท.ฮล. 45D4860351059
รับรองฮาลาลถึง 09/10/2019
ปลาหมึกแกะตาแห้ง
กอท.ฮล. 45D4860351059
รับรองฮาลาลถึง 09/10/2020
ปลาแก้วแห้ง (บาง)
กอท.ฮล. 45D4860331059
รับรองฮาลาลถึง 09/10/2019
ปลาแก้วแห้ง (บาง)
กอท.ฮล. 45D4860331059
รับรองฮาลาลถึง 09/10/2020
ปลาริวกิวหวาน
กอท.ฮล. 45D4860311059
รับรองฮาลาลถึง 09/10/2019
ปลาริวกิวหวาน
กอท.ฮล. 45D4860311059
รับรองฮาลาลถึง 09/10/2020
ปลาไล้กอแห้ง (ปลาช่อนทะเลแห้ง)
กอท.ฮล. 45D4860291059
รับรองฮาลาลถึง 09/10/2019
ปลาไล้กอแห้ง (ปลาช่อนทะเลแห้ง)
กอท.ฮล. 45D4860291059
รับรองฮาลาลถึง 09/10/2020
ปลาวัวปรุงรส
กอท.ฮล. 45D4860301059
รับรองฮาลาลถึง 09/10/2019
ปลาวัวปรุงรส
กอท.ฮล. 45D4860301059
รับรองฮาลาลถึง 09/10/2020
กุ้งฝอยชมพูแห้ง
กอท.ฮล. 45D4860221059
รับรองฮาลาลถึง 09/10/2019
กุ้งฝอยชมพูแห้ง
กอท.ฮล. 45D4860221059
รับรองฮาลาลถึง 09/10/2020
กุ้งบางพิเศษส้ม (กุ้งกุลาขาวแห้งมีเปลือก)
กอท.ฮล. 45D4860231059
รับรองฮาลาลถึง 09/10/2019
กุ้งบางพิเศษส้ม (กุ้งกุลาขาวแห้งมีเปลือก)
กอท.ฮล. 45D4860231059
รับรองฮาลาลถึง 09/10/2020
กุ้งบางแห้งธรรมชาติ
กอท.ฮล. 45D4860211059
รับรองฮาลาลถึง 09/10/2019
กุ้งบางแห้งธรรมชาติ
กอท.ฮล. 45D4860211059
รับรองฮาลาลถึง 09/10/2020
กุ้งแก้วแห้ง (กุ้งทะเลแห้ง)
กอท.ฮล. 45D4860201059
รับรองฮาลาลถึง 09/10/2019
กุ้งแก้วแห้ง (กุ้งทะเลแห้ง)
กอท.ฮล. 45D4860201059
รับรองฮาลาลถึง 09/10/2020
กุ้งฝอยขาวแห้ง
กอท.ฮล. 45D4860191059
รับรองฮาลาลถึง 09/10/2019
กุ้งฝอยขาวแห้ง
กอท.ฮล. 45D4860191059
รับรองฮาลาลถึง 09/10/2020
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: