แบรนด์ >> ธนา
ธนา
ชื่อแบรนด์ : ธนา
บริษัท : บริษัท ส.ร่วมไทย จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 24/15 หมู่ 1 ถนนพระราม 2 บางน้ำจืด เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
เบอร์โทร : 034-441871
เบอร์โทรสาร : 034-441870
ปลากรอบรสต้มยำ
กอท.ฮล. 45D4860441059
รับรองฮาลาลถึง 09/10/2019
ปลาหมึกแขวนลอกแห้ง
กอท.ฮล. 45D4860401059
รับรองฮาลาลถึง 09/10/2020
ปลาวัวปรุงรส
กอท.ฮล. 45D4860301059
รับรองฮาลาลถึง 09/10/2019
ปลากะตักแห้ง
กอท.ฮล. 45D4860241059
รับรองฮาลาลถึง 09/10/2020
ปลาแห้ง
กอท.ฮล. 45D4860021057
รับรองฮาลาลถึง 09/10/2020
ปลาหมึกแช่ด่าง
กอท.ฮล. 45D4860581060
รับรองฮาลาลถึง 09/10/2019
ปลาหมึกแขวนลอกแห้ง
กอท.ฮล. 45D4860401059
รับรองฮาลาลถึง 09/10/2019
ปลาหมึกแช่ด่าง
กอท.ฮล. 45D4860581060
รับรองฮาลาลถึง 09/10/2020
ปลาเส้นโรยงา
กอท.ฮล. 45D4860281059
รับรองฮาลาลถึง 09/10/2019
ปลาริวกิวหวาน
กอท.ฮล. 45D4860311059
รับรองฮาลาลถึง 09/10/2020
ปลาสวายย่าง
กอท.ฮล. 45D4860571060
รับรองฮาลาลถึง 09/10/2019
ปลากรอบโรยงา
กอท.ฮล. 45D4860411059
รับรองฮาลาลถึง 09/10/2019
ปลาสวายย่าง
กอท.ฮล. 45D4860571060
รับรองฮาลาลถึง 09/10/2020
ปลาริวกิวหวาน
กอท.ฮล. 45D4860311059
รับรองฮาลาลถึง 09/10/2019
ปลาวัวปรุงรส
กอท.ฮล. 45D4860301059
รับรองฮาลาลถึง 09/10/2020
ปลาแห้ง
กอท.ฮล. 45D4860021057
รับรองฮาลาลถึง 09/10/2019
กุ้งฝอยชมพูแห้ง
กอท.ฮล. 45D4860221059
รับรองฮาลาลถึง 09/10/2020
ปลาหมึกกลมเนื้อแห้ง
กอท.ฮล. 45D4860381059
รับรองฮาลาลถึง 09/10/2020
ปลากรอบรสออริจินัล
กอท.ฮล. 45D4860421059
รับรองฮาลาลถึง 09/10/2019
กุ้งบางแห้งธรรมชาติ
กอท.ฮล. 45D4860211059
รับรองฮาลาลถึง 09/10/2020
กุ้งฝอยขาวแห้ง
กอท.ฮล. 45D4860191059
รับรองฮาลาลถึง 09/10/2019
หัวปลาหมึกแห้ง
กอท.ฮล. 45D4860371059
รับรองฮาลาลถึง 09/10/2020
ปลาหมึกหนังหั่นแห้ง
กอท.ฮล. 45D4860551060
รับรองฮาลาลถึง 09/10/2019
ปลาข้างเหลืองย่างมีงา
กอท.ฮล. 45D4860631060
รับรองฮาลาลถึง 09/10/2020
ปลาหมึกหนังหั่นแห้ง
กอท.ฮล. 45D4860551060
รับรองฮาลาลถึง 09/10/2020
ปลาข้างเหลืองย่างมีงา
กอท.ฮล. 45D4860631060
รับรองฮาลาลถึง 09/10/2019
ปลาแก้วแห้ง (บาง)
กอท.ฮล. 45D4860331059
รับรองฮาลาลถึง 09/10/2019
ปลาเส้นโรยงา
กอท.ฮล. 45D4860281059
รับรองฮาลาลถึง 09/10/2020
ปลากรอบรสต้มยำ
กอท.ฮล. 45D4860441059
รับรองฮาลาลถึง 09/10/2020
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: