แบรนด์ >> Aliz Paulin
Aliz Paulin
ชื่อแบรนด์ : Aliz Paulin
บริษัท : บริษัท อินตัน กรุ๊ป จำกัด
ที่อยู่ 108/35 เดอะคลัสเตอร์วิวล์ หมู่ที่ 1 บางขนุน บางกรวย นนทบุรี 11130
เบอร์โทร : 081-7163404
เบอร์โทรสาร : 053-558535
แบรนด์ภายใต้บริษัท
The Sunscreen High UV Protection PA+++
กอท.ฮล. 13H2550251162
รับรองฮาลาลถึง 01/11/2020
Advanced Brightening and Lightening Concentrate Emulsion
กอท.ฮล. 13H2550011060
รับรองฮาลาลถึง 06/10/2019
Advanced Brightening and Lightening Concentrate Emulsion
กอท.ฮล. 13H2550011060
รับรองฮาลาลถึง 05/10/2020
Advanced Gem Facial Cleanser
กอท.ฮล. 13H2550021060
รับรองฮาลาลถึง 06/10/2019
Advanced Gem Facial Cleanser
กอท.ฮล. 13H2550021060
รับรองฮาลาลถึง 05/10/2020
Advanced Gold Facial Cleanser
กอท.ฮล. 13H2550031060
รับรองฮาลาลถึง 06/10/2019
Advanced Gold Facial Cleanser
กอท.ฮล. 13H2550031060
รับรองฮาลาลถึง 05/10/2020
Anti - acne Detoxifying Cleanser
กอท.ฮล. 13H2550041060
รับรองฮาลาลถึง 06/10/2019
Anti - acne Detoxifying Cleanser
กอท.ฮล. 13H2550041060
รับรองฮาลาลถึง 05/10/2020
Aqua Therapy Gentle Eye Gel
กอท.ฮล. 13H2550051060
รับรองฮาลาลถึง 06/10/2019
Aqua Therapy Gentle Eye Gel
กอท.ฮล. 13H2550051060
รับรองฮาลาลถึง 05/10/2020
Cellular Essential Gold Mask
กอท.ฮล. 13H2550061060
รับรองฮาลาลถึง 06/10/2019
Cellular Essential Gold Mask
กอท.ฮล. 13H2550061060
รับรองฮาลาลถึง 05/10/2020
Cellular Essential Gold Moisture Emulsion
กอท.ฮล. 13H2550071060
รับรองฮาลาลถึง 06/10/2019
Cellular Essential Gold Moisture Emulsion
กอท.ฮล. 13H2550071060
รับรองฮาลาลถึง 05/10/2020
High Performed Smooth Skin Regenerator
กอท.ฮล. 13H2550081060
รับรองฮาลาลถึง 06/10/2019
High Performed Smooth Skin Regenerator
กอท.ฮล. 13H2550081060
รับรองฮาลาลถึง 05/10/2020
Idealist Spotless & Brightening Serum
กอท.ฮล. 13H2550091060
รับรองฮาลาลถึง 06/10/2019
Idealist Spotless & Brightening Serum
กอท.ฮล. 13H2550091060
รับรองฮาลาลถึง 05/10/2020
Illuminate Diamond - Age Serum
กอท.ฮล. 13H2550101060
รับรองฮาลาลถึง 06/10/2019
Illuminate Diamond - Age Serum
กอท.ฮล. 13H2550101060
รับรองฮาลาลถึง 05/10/2020
Perfect Complexion La Cream
กอท.ฮล. 13H2550111060
รับรองฮาลาลถึง 06/10/2019
Perfect Complexion La Cream
กอท.ฮล. 13H2550111060
รับรองฮาลาลถึง 05/10/2020
Rejuvenate Booster Concentrate Serum
กอท.ฮล. 13H2550131060
รับรองฮาลาลถึง 06/10/2019
Rejuvenate Booster Concentrate Serum
กอท.ฮล. 13H2550131060
รับรองฮาลาลถึง 05/10/2020
Smooth and Tone Pore Minimizer
กอท.ฮล. 13H2550141060
รับรองฮาลาลถึง 06/10/2019
Smooth and Tone Pore Minimizer
กอท.ฮล. 13H2550141060
รับรองฮาลาลถึง 05/10/2020
Super Sunblock PA+++
กอท.ฮล. 13H2550151060
รับรองฮาลาลถึง 06/10/2019
Whitening UV Protection Cream
กอท.ฮล. 13H2550161060
รับรองฮาลาลถึง 06/10/2019
Whitening UV Protection Cream
กอท.ฮล. 13H2550161060
รับรองฮาลาลถึง 05/10/2020
Immediate Smooth Skin Filler
กอท.ฮล. 13H2550181060
รับรองฮาลาลถึง 06/10/2019
Immediate Smooth Skin Filler
กอท.ฮล. 13H2550181060
รับรองฮาลาลถึง 05/10/2020
เดอะ พรีเชียส อิมัลชั่น
กอท.ฮล. 13H2550191061
รับรองฮาลาลถึง 05/10/2019
เดอะ พรีเชียส อิมัลชั่น
กอท.ฮล. 13H2550191061
รับรองฮาลาลถึง 05/10/2020
ยังเกอร์ ไพร์มเมอร์
กอท.ฮล. 13H2550201061
รับรองฮาลาลถึง 05/10/2019
ยังเกอร์ ไพร์มเมอร์
กอท.ฮล. 13H2550201061
รับรองฮาลาลถึง 05/10/2020