แบรนด์ >> ถุงทอง
ถุงทอง
ชื่อแบรนด์ : ถุงทอง
บริษัท : วิสาหกิจชมุชนกลุ่มแปรรูปลำไยเนื้อสีทอง
ที่อยู่ 205 หมู่ที่ 7 มะเขือแจ้ เมืองลำพูน ลำพูน 0
เบอร์โทร : 081-9929516
แบรนด์ภายใต้บริษัท