แบรนด์ >> พ่อครัว
พ่อครัว
ชื่อแบรนด์ : พ่อครัว
บริษัท : พงศ์ชัย ฟู้ด
ที่อยู่ 28/1 หมู่ 4 ถ. ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี เทพมงคล บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา 0
เส้นเล็ก
กอท.ฮล. 72F1890030759
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
เส้นเล็ก
กอท.ฮล. 72F1890030759
รับรองฮาลาลถึง 28/08/2020