แบรนด์ >> ธารา
ธารา
ชื่อแบรนด์ : ธารา
บริษัท : บริษัท มิลเลี่ยนแนร์ฟรีซดราย จำกัด
ที่อยู่ 36/317 หมู่ 10 คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี 12120
เบอร์โทร : 081-9895632
แบรนด์ภายใต้บริษัท
ทุเรียนฟรีซดราย (ขนาด 210 กรัม (35 กรัม X 6))
กอท.ฮล. 52F1720010859
รับรองฮาลาลถึง 10/06/2019
ทุเรียนฟรีซดราย (ขนาด 210 กรัม (35 กรัม X 6))
กอท.ฮล. 52F1720010859
รับรองฮาลาลถึง 10/06/2020
ทุเรียนฟรีซดราย (ขนาด 80 กรัม (40 กรัม X 2))
กอท.ฮล. 52F1720020860
รับรองฮาลาลถึง 10/06/2019
ทุเรียนฟรีซดราย (ขนาด 80 กรัม (40 กรัม X 2))
กอท.ฮล. 52F1720020860
รับรองฮาลาลถึง 10/06/2020
ลำไย ฟรีซดราย
กอท.ฮล. 52F1720030860
รับรองฮาลาลถึง 10/06/2019
ลำไย ฟรีซดราย
กอท.ฮล. 52F1720030860
รับรองฮาลาลถึง 10/06/2020
ขนุน ฟรีซดราย
กอท.ฮล. 52F1720040860
รับรองฮาลาลถึง 10/06/2019
ขนุน ฟรีซดราย
กอท.ฮล. 52F1720040860
รับรองฮาลาลถึง 10/06/2020
มะม่วง ฟรีซดราย
กอท.ฮล. 52F1720050860
รับรองฮาลาลถึง 10/06/2019
มะม่วง ฟรีซดราย
กอท.ฮล. 52F1720050860
รับรองฮาลาลถึง 10/06/2020
สับปะรด ฟรีซดราย
กอท.ฮล. 52F1720060860
รับรองฮาลาลถึง 10/06/2019
สับปะรด ฟรีซดราย
กอท.ฮล. 52F1720060860
รับรองฮาลาลถึง 10/06/2020
มังคุด ฟรีซดราย
กอท.ฮล. 52F1720070860
รับรองฮาลาลถึง 10/06/2019
มังคุด ฟรีซดราย
กอท.ฮล. 52F1720070860
รับรองฮาลาลถึง 10/06/2020
ทุเรียนฟรีซดราย (ขนาด 100 กรัม (50 กรัม X 2))
กอท.ฮล. 52F1720080860
รับรองฮาลาลถึง 10/06/2019
ทุเรียนฟรีซดราย (ขนาด 100 กรัม (50 กรัม X 2))
กอท.ฮล. 52F1720080860
รับรองฮาลาลถึง 10/06/2020
ทุเรียนแช่แข็ง
กอท.ฮล. 52F1720090862
รับรองฮาลาลถึง 10/06/2019
ทุเรียนแช่แข็ง
กอท.ฮล. 52F1720090862
รับรองฮาลาลถึง 10/06/2020