แบรนด์ >> ธัญทิพย์
ธัญทิพย์
ชื่อแบรนด์ : ธัญทิพย์
บริษัท : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ที่อยู่ 8/4 หมู่ 7 ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0
เบอร์โทร : 089-6359417
แบรนด์ภายใต้บริษัท
น้ำมันงาหีบเย็น
กอท.ฮล. 12F2710010759
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
น้ำมันงาม้อน
กอท.ฮล. 12F2710020759
รับรองฮาลาลถึง 10/08/2018
งาขาวคั่ว
กอท.ฮล. 75F2710030759
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
งาม้อนคั่ว
กอท.ฮล. 52F2710040860
รับรองฮาลาลถึง 10/08/2018
งาคั่ว
กอท.ฮล. 52F2710050860
รับรองฮาลาลถึง 10/08/2018
งาคั่วบด
กอท.ฮล. 52F2710060860
รับรองฮาลาลถึง 10/08/2018