แบรนด์ >> พชรพล ค้าซาก
พชรพล ค้าซาก
ชื่อแบรนด์ : พชรพล ค้าซาก
บริษัท : พชรพล ค้าซาก
ที่อยู่ 128 หมู่ 2 ชะไว ไชโย อ่างทอง 0
เบอร์โทร : 081 - 8529134
แบรนด์ภายใต้บริษัท
กระดูกโค
กอท.ฮล. 99F4980011059
รับรองฮาลาลถึง 27/10/2017
ไขมัน
กอท.ฮล. 99F4980021059
รับรองฮาลาลถึง 27/10/2017