แบรนด์ >> ธัญญา
ธัญญา
ชื่อแบรนด์ : ธัญญา
บริษัท : บริษัท ไร่ธัญญะ จำกัด
ที่อยู่ 63/3,63/5 หมู่ 3 ซอยกันตนา บางใหญ่ บางใหญ่ นนทบุรี 11140
แบรนด์ภายใต้บริษัท
พริกขี้หนูป่น
กอท.ฮล. 753520270758
รับรองฮาลาลถึง 24/07/2019
พริกขี้หนูป่น
กอท.ฮล. 753520270758
รับรองฮาลาลถึง 23/07/2021
พริกไทยป่น
กอท.ฮล. 753520280758
รับรองฮาลาลถึง 24/07/2019
พริกไทยป่น
กอท.ฮล. 753520280758
รับรองฮาลาลถึง 23/07/2021