แบรนด์ >> ลิน
ลิน
ชื่อแบรนด์ : ลิน
บริษัท : บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด
ที่อยู่ 794 อาคารไทยรวมทุน ถนนกรุงเกษม วัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
เบอร์โทร : 02-2820990
เบอร์โทรสาร : 02-2810342
แบรนด์ภายใต้บริษัท
น้ำตาลทองธรรมชาติ
กอท.ฮล. 743820100547
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2021
น้ำตาลเบเกอรี
กอท.ฮล. 743820160763
รับรองฮาลาลถึง 30/09/2021